Szkoła Podstawowa
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Kosowie Lackim
ul. Polna 1 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 787 90 10
Sekretariat: ul. Armii Krajowej 6 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 787 96 26 szkolakos@wp.pl

Wolontariat


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

      Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wzięli udział w ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy przeprowadzonej w ramach 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w niedzielę 13.01.2019r. Wolontariuszy z naszej szkoły wspierała starsza koleżanka – Roksana Kurowicka. Uczniowie tego dnia zbierali pieniądze pod opieką: Agnieszki Winnickiej, Anny Kryczki, Agnieszki Ajdys, Agnieszki Zych, Agnieszki Dmowskiej, Ireny Rytel, Katarzyny Kurowickiej, Wiesławy Kopani, Małgorzaty Wojtczuk, Anny Maliszewskiej oraz Iwony Wyszomierskiej.
      Zebrano kwotę 6146,88 zł, 17,70 € i 2 ₽, która przekazana została do Powiatowego Sztabu WOŚP w Sokołowie Podlaskim.
      Wszystkim ofiarodawcom serdecznie DZIĘKUJEMY!Każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem
      W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali zbiórkę artykułów spożywczych
i środków czystości na terenie szkoły. W zbiórkę tę włączyli się zarówno uczniowie, jak i pracownicy placówki. W czwartek 20. grudnia wolontariusze wraz z opiekunem odwiedzili najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy, wręczyli im zebrane produkty w postaci paczek świątecznych oraz złożyli życzenia.
      Wolontariusze włączyli się także do parafialnej akcji bożonarodzeniowej „Zostań Aniołem”.
      Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli powyższe działania na rzecz osób potrzebujących.

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Agnieszka Winnicka


Kiermasz świąteczny
W niedzielę 9. grudnia członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu i Koła Regionalnego rozprowadzali własnoręcznie wykonane pierniczki, karty i ozdoby świąteczne. Dochód przeznaczony będzie na cele charytatywne, przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z adopcją na odległość Mary Grace – naszej podopiecznej z Filipin.

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Agnieszka Winnicka


Dożynki gminne
Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, przystąpili prężnie do pracy. W dniu 09.09.2018 roku w naszym mieście odbyły się obchody dożynek gminnych, podczas których wolontariusze zorganizowali kiermasz ciasta. Upieczone ono zostało przez rodziców uczniów naszej szkoły, za co serdecznie dziękujemy. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu zostaną przeznaczone na cele charytatywne, przede wszystkim na pokrycie kosztów „adopcji na odległość” Mary Grace. Ośmioletnia mieszkanka Filipin jest naszą podopieczną od czerwca ubiegłego roku. Dzięki comiesięcznym wpłatom na rzecz dziewczynki, nie tylko może ona uczęszczać do szkoły prowadzonej przez misjonarki – siostry Urszulanki, ale także cała jej rodzina systematycznie otrzymuje pomoc w postaci produktów żywnościowych. Jesteśmy w stałym kontakcie
z misjonarkami opiekującymi się Mary Grace i jej rodziną na Filipinach, systematycznie otrzymujemy podziękowania i wyrazy wdzięczności za pomoc, jaką zapewniamy. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie praca wolontariuszy, pomyślna współpraca z rodzicami, a także zrozumienie i wsparcie ze strony społeczności lokalnej, za co serdecznie dziękujemy.

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Agnieszka Winnicka


Kiermasz wielkanocny
W niedzielę 18. marca członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu i Koła Regionalnego rozprowadzali własnoręcznie wykonane karty, pisanki, ozdoby
i przysmaki wielkanocne. Dochód przeznaczony będzie na pokrycie kosztów związanych z adopcją na odległość Mary Grace – dziewczynki z Filipin

WOŚP
      Wolontariusze z naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy przeprowadzonej w ramach 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w niedzielę 14.01.2018r. Uczniowie tego dnia zbierali pieniądze pod opieką: Agnieszki Winnickiej, Anny Kryczki, Agnieszki Ajdys, Hanny Ratyńskiej, Agnieszki Zych, Ireny Rytel, Katarzyny Kurowickiej, Wiesławy Kopani, Małgorzaty Wojtczuk oraz Iwony Wyszomierskiej.
      Zebrano kwotę 4859,46 zł, która przekazana została do Powiatowego Sztabu WOŚP w Sokołowie Podlaskim.
      Wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom serdecznie DZIĘKUJEMY!

Pierniki, karty, ozdoby
      W niedzielę – 10.12.2017r członkowie Koła Regionalnego i Szkolnego Koła Wolontariatu naszej szkoły rozprowadzali pierniczki własnego wypieku, a także własnoręcznie wykonane karty i ozdoby świąteczne. Dochód przeznaczony będzie na utrzymanie kosztów „adopcji na odległość” Mary Grace - siedmioletniej dziewczynki z Filipin.

Wolontariusze – Mikołaje
      W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali zbiórkę żywności i artykułów chemicznych na terenie szkoły. W zbiórkę włączyli się nie tylko uczniowie
i pracownicy szkoły, ale także pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki
i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zebrane produkty w postaci paczek świątecznych przekazane zostały najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli działania dzieci i młodzieży.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

      5. grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wykonali plakaty z tej okazji, których celem było promowanie idei wolontariatu w naszej szkole.

Każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem

      W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy w naszej szkole zbiórkę żywności i artykułów chemicznych. Zebrane produkty
w postaci paczek świątecznych przekazane będą najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy.
      Z góry dziękujemy wszystkim za włączenie się do zbiórki.

Mary Grace

      W czerwcu ubiegłego roku szkolnego z inicjatywy wolontariuszy, społeczność Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim podjęła się „adopcji na odległość”. Podopieczną szkoły została Mary Grace z Filipin. Jesteśmy w stałym kontakcie z siostrami urszulankami – misjonarkami przebywającymi na Filipinach i regularnie otrzymujemy od nich informacje na temat podopiecznej, działań misyjnych, a także aktualne fotografie. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w pomoc Mary Grace i jej rodzinie.

Przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu

      Podczas pierwszego wspólnego spotkania wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu drogą głosowania wolontariusze naszej szkoły wybrali swoich przedstawicieli.
Zostali nimi:

• Maleszewska Paulina
• Winnicka Hanna
• Wyszomierska Magdalena
• Zych Katarzyna

Nad właściwym przebiegiem głosowania czuwali: opiekun koła - p. Agnieszka Winnicka, opiekun Samorządu Uczniowskiego - p. Irena Rytel i wychowawca świetlicy p. Ewa Augustyniak.

      Uczniowie są chętni do pracy na rzecz potrzebujących, mają wiele pomysłów, które chcieliby zrealizować w bieżącym roku szkolnym.

      Cieszymy się, że możemy pomagać, bo jak mówił święty Jan Paweł II: „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”!Adopcja na odległość

      W czerwcu z inicjatywy Szkolnego Koła Wolontariatu społeczność naszej szkoły podjęła się „adopcji na odległość”. Naszą podopieczną została Mary Grace – siedmioletnia dziewczynka z Filipin. Nasze comiesięczne wsparcie finansowe przyniesie rodzinie dziewczynki wielką ulgę i pomoc w ich codziennej walce
o przetrwanie. Jesteśmy w kontakcie z siostrami urszulankami – misjonarkami przebywającymi na Filipinach i regularnie będziemy otrzymywać informacje
na temat Mary Grace.
     Z góry dziękujemy wszystkim za włączenie się w akcję pomocy dziewczynce.


Karty świąteczne

      W niedzielę 26. marca członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu rozprowadzali własnoręcznie wykonane karty wielkanocne. Dochód ze sprzedaży kart przeznaczony będzie na cele charytatywne.


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

      Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu wzięli czynny udział w 25. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w niedzielę 15.01.2017r. Uczniowie w tym dniu przeprowadzili zbiórkę pieniędzy, pod czujnym okiem opiekunów: Agnieszki Winnickiej, Hanny Ratyńskiej, Barbary Masłowskiej, Agnieszki Zych, Ireny Rytel oraz Jacka Omieciucha. Do szkolnej akcji WOŚP oprócz wolontariuszy przyłączyli się również członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz harcerze. Te trzy grupy uczniów wspólnymi siłami prowadziły w piątek 13. stycznia zbiórkę pieniężną, potwierdzając tym samym, że cel jest szczytny, a otwarte serca i wyciągnięte pomocne dłonie łączą ludzi.
      Uczniowie naszej szkoły wspólnie z wolontariuszami Publicznego Gimnazjum w Kosowie Lackim w ramach 25. Finału WOŚP zebrali kwotę 5185,73 zł. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie DZIĘKUJEMY!

Szkolne Koło Wolontariatu

„Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym.”

                                                                                Stefan Kardynał Wyszyński

        Przekonania patrona Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim Stefana Kardynała Wyszyńskiego nie są obce uczniom placówki, dlatego też od września bieżącego roku szkolnego działa Szkolne Koło Wolontariatu. Cieszy się ono dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Działalność SKW ma na celu rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych oraz kształtowanie postaw altruistycznych. Uczniowie poznali ideę wolontariatu, po czym przystąpili do działania.
        W październiku młodzi wolontariusze porządkowali opuszczone groby na cmentarzu, natomiast w listopadzie wykonali plakaty promujące bezinteresowną pomoc potrzebującym, a także gazetkę ścienną z okazji Światowego Dnia Wolontariatu. W szkole pojawiła się też „Magiczna skrzynka” – skrzynka zaufania, do której uczniowie mogą wrzucać listy dotyczące trapiących ich lub ich kolegów/koleżanki problemów, o których nie chcą lub nie potrafią powiedzieć wprost.
        W grudniu uczniowie własnoręcznie wykonali ozdoby świąteczne, które zostały przez nich sprzedane w niedzielę 18 grudnia. Dochód z tego przedsięwzięcia zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Członkowie SKW w okresie przedświątecznym pamiętali również o osobach samotnych, do których udali się z życzeniami i drobnymi upominkami.

 Aktualizacja strony:          23.01.2019

© Copyright 2013 Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim
Stronę napisał oraz administruje Andrzej Świstek kontakt an.sw@op.pl