Szkoła Podstawowa
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Kosowie Lackim
ul. Polna 1 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 7879010 szkolakos@wp.pl

Wolontariat


Szkolne Koło Wolontariatu

„Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym.”

                                                                                Stefan Kardynał Wyszyński

        Przekonania patrona Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim Stefana Kardynała Wyszyńskiego nie są obce uczniom placówki, dlatego też od września bieżącego roku szkolnego działa Szkolne Koło Wolontariatu. Cieszy się ono dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Działalność SKW ma na celu rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych oraz kształtowanie postaw altruistycznych. Uczniowie poznali ideę wolontariatu, po czym przystąpili do działania.
        W październiku młodzi wolontariusze porządkowali opuszczone groby na cmentarzu, natomiast w listopadzie wykonali plakaty promujące bezinteresowną pomoc potrzebującym, a także gazetkę ścienną z okazji Światowego Dnia Wolontariatu. W szkole pojawiła się też „Magiczna skrzynka” – skrzynka zaufania, do której uczniowie mogą wrzucać listy dotyczące trapiących ich lub ich kolegów/koleżanki problemów, o których nie chcą lub nie potrafią powiedzieć wprost.
        W grudniu uczniowie własnoręcznie wykonali ozdoby świąteczne, które zostały przez nich sprzedane w niedzielę 18 grudnia. Dochód z tego przedsięwzięcia zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Członkowie SKW w okresie przedświątecznym pamiętali również o osobach samotnych, do których udali się z życzeniami i drobnymi upominkami.

© Copyright 2013 Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim
ul. Polna 1 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 7879010
Stronę napisał oraz administruje Andrzej Świstek kontakt an.sw@op.pl