Szkoła Podstawowa
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Kosowie Lackim
ul. Polna 1 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 7879010 szkolakos@wp.pl

Świetlica szkolna czynna codziennie
w godzinach 7:00 - 15:30


Od roku szkolnego 2016/2017 świetlica działa w dwóch budynkach szkolnych. Klasy I-III przebywają na świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej, a klasy IV-VI korzystają ze świetlicy w budynku Publicznego Gimnazjum.
Opiekę nad uczniami w Szkole Podstawowej sprawują p. Hubert Mróz oraz p. Jolanta Floryszczyk, a W Publicznym Gimnazjum p. Jacek Omieciuch oraz p. Barbara Mazurczak.

Dokumenty świetlicy szkolnej:
- program pracy opiekuńczo - wychowawczej,
- tygodniowy rozkład zajęć,
- dzienniki zajęć świetlicy szkolnej,
- regulamin zachowania się w świetlicy szkolnej,
- regulamin pracy świetlicy szkolnej z dożywianiem,
- karta uczestnika świetlicy,
- karta zgłoszenia ucznia na obiady.

Na stołówce szkolnej wydawane są codziennie obiady dwudaniowe w godz. 12:00 - 12:45.

Godziny przywozów uczniów autobusem do szkoły:

6.50Trzciniec Duży, Chruszczewka ,Żochy
7.20 Wólka, Guty
7.25Dębe, Maliszewa
7.45Tosie, Krupy, Jakubiki, Rytele Święckie
7.50 - Nowa Wieś Kosowska, Henrysin
7.55 - Łomna
7.55Telaki
Godziny rozwozów uczniów autobusem sprzed szkoły:

12.40Nowa Wieś Kosowska, Henrysin
13.05 - Tosie, Krupy, Jakubiki, Rytele Święckie
13.40Trzciniec Duży, Chruszczewka, Żochy
13.45Dębe, Maliszewa, Wólka, Guty
14.20Trzciniec Duży, Chruszczewka, Żochy
14.30Łomna, Telaki
15.00Tosie, Krupy, Jakubiki, Rytele Święckie
15.10Nowa Wieś Kosowska, Henrysin
15.20Dębe, Maliszewa, Wólka, Guty

© Copyright 2013 Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim
ul. Polna 1 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 7879010
Stronę napisał oraz administruje Andrzej Świstek kontakt an.sw@op.pl