Szkoła Podstawowa
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Kosowie Lackim
ul. Polna 1 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 787 90 10
Sekretariat: ul. Armii Krajowej 6 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 787 96 26 szkolakos@wp.pl
Bezpłatne podręczniki i wyprawka dla uczniów „Dobry start”
Uczniowie na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali podręczniki
i ćwiczenia bezpłatnie. Są one finansowane z budżetu państwa. W 2018 r.
z budżetu przeznaczyliśmy na ten cel 404 mln zł. Dodatkowo od sierpnia br. ruszy program wsparcia dla uczniów „Dobry start”, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat.


Co roku, w sierpniu na każde uczące się dziecko rodzice otrzymają 300 zł na wyprawkę dla ucznia. Program będzie powszechny. To rodzice zdecydują, na co wydać te pieniądze. Jednym słowem darmowe podręczniki plus 300 zł na każde dziecko w szkole.

Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz w okresie przejściowym (w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019) uczący się w gimnazjach otrzymują bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jak również materiały ćwiczeniowe.

W roku 2017 dotacja celowa została udzielona na podręczniki do nowej podstawy programowej lub materiały edukacyjne dla klas I, IV i VII szkoły podstawowej.
W 2017 r. została również udzielona dotacja celowa na podręczniki do dotychczasowej podstawy programowej lub materiały edukacyjne dla klasy VI szkoły podstawowej oraz dla klasy III gimnazjum. Ponadto w 2017 r. została udzielona dotacja na materiały ćwiczeniowe dla klas I-VII szkoły podstawowej
i klas II-III dotychczasowego gimnazjum.

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w miejsce podręczników do zajęć
z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej
w klasach I-III szkół podstawowych zapewnianych dotychczas przez MEN, jest udzielana sukcesywnie dotacja do wysokości 75 zł na ucznia – na podręczniki lub materiały edukacyjne do tych zajęć, w tym na podręcznik lub materiał edukacyjny do języka obcego.

Kwoty dotacji na wyposażenie pozostałych klas szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
w podręczniki lub materiały edukacyjne wynoszą:

• dla klasy IV – do wysokości 140 zł na ucznia,
• dla klas V i VI – do wysokości 180 zł na ucznia,
• dla klas VII i VIII – do wysokości 250 zł na ucznia.

Dotacja na materiały ćwiczeniowe, tak jak dotychczas, jest udzielana corocznie
w wysokości 50 zł na ucznia klas I-III i w wysokości 25 zł na ucznia klas IV-VIII.

Wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego. Na realizację tego zadania jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację celową z budżetu państwa.

W przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego dotację celową udziela się na ich wniosek. Oznacza to, że szkoły takie mają prawo wnioskować (do właściwej jednostki samorządu terytorialnego) o dotację na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, ale nie mają takiego obowiązku. W takim wypadku rodzice kupują podręczniki i materiały we własnym zakresie.

Warto podkreślić, że w związku z licznymi postulatami dyrektorów szkół oraz samorządów w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziliśmy zmiany dotyczące rozliczania wykorzystania dotacji podręcznikowej. Zgodnie
z nowymi przepisami dotacja naliczana będzie i przekazywana do wysokości maksymalnych kwot na ucznia danej klasy, zróżnicowanych w zależności od etapu edukacyjnego. Szkoła będzie miała do wykorzystania łączną kwotę dotacji
i dyrektor szkoły zdecyduje o podziale pieniędzy na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla danej klasy. Oznacza to, że dyrektor szkoły, w uzasadnionych przypadkach, może zwiększyć np. koszt zakupu kompletu podręczników na jednego ucznia, tj. dokonać przesunięć środków finansowych między odpowiednimi klasami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej„NASZA HISTORIA, NASZA TOŻSAMOŚĆ”

      Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim rozpoczyna akcję zbierania pamiątek historycznych i opowieści świadków związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości oraz z stuleciem powstania Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim.

      Zachęcamy do podzielenia się z nami przedmiotami oraz związanymi z nimi opowieściami. Zbieramy obiekty o wartościach historycznych, także związane
z osobistymi losami darczyńców. Szczególne znaczenie będą miały przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości. Zainteresowani jesteśmy również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami, pamiętnikami i prasą. Mile widziane będą także elementy ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowe urządzenia oraz wyroby rzemieślnicze i artystyczne, świadczące o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

      Zbiórka pamiątek będzie trwała od 2 września 2018 r. do 20 października 2018 r. w budynku Szkoły Podstawowej ul. Armii Krajowej 6.

      Podarowane lub wypożyczone eksponaty staną się ważnym elementem planowanej wystawy pamiątek dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniach 9 - 16 listopada 2018 r.

      Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim odpowiedzialnymi za zbieranie pamiątek: p. Małgorzatą Łach, p. Katarzyną Kurowicką, p. Krystyną Górską, p. Jolantą Dudek, p. Elżbietą Witkowską, p.Moniką Denisiuk-Świstek.
SP w Kosowie Lackim
Plakat, tekst: Monika Denisiuk-Świstek


„Życie jak cztery pory roku”
      „Życie jak cztery pory roku” - to tytuł spektaklu, przygotowanego przez koło teatralne PROMYK ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, wystawionego na scenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w dniach 14 – 17 czerwca 2018 r.
      Myśl przewodnia spektaklu, to przemijanie życia ludzkiego, które można porównać do zmieniających się pór roku. Wiosenna radość młodości powoli zmienia się w letnią dorosłość, by po pewnym czasie z pokorą przyjąć jesień życia, a w końcowym życiowym etapie, stać się zimą. Wszystko to jednak może wydarzyć się tylko dzięki pięknej, bezgranicznej miłości.
      Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony lokalnej społeczności,
a także uczniów naszych i sąsiednich szkół. Obejrzało go łącznie około 650 widzów.
Młodzi aktorzy wykazali się dużym talentem zarówno wokalnym, jak i poetyckim, wcielając się w role granych bohaterów, za co otrzymali gromkie brawa, a potem mnóstwo pochwał od widzów. Całość uświetniła piękna muzyka i scenografia.
      Nie byłoby jednak tego pięknego widowiska, gdyby nie zaangażowanie nauczycieli. Scenariuszem, muzyką i wyreżyserowaniem spektaklu zajęła się p.Agnieszka Steć. Piękną scenografię wykonała p. Barbara Mazurczak. Kostiumy uszyła p. Oksana Żochowska. Choreografią tańca zajęły się: p. Agnieszka Dmowska, p. Agnieszka Winnicka i p. Agnieszka Zych. Teksty piosenek ułożyła p.Irena Rytel , a także zajęła się przygotowaniem wokalnym. Jak zawsze dużą rolę odegrał p. Mariusz Brzozowski, pracownik M – GOK w Kosowie Lackim, który jak co roku, zadbał o odpowiednie oświetlenie i nagłośnienie, a także wspierał nas technicznie.
      Ogromne podziękowania uczestnicy PROMYKA kierują w stronę Pani Dyrektor szkoły Grażyny Niemierki, która wspierała nas zarówno duchowo, jak
i materialnie w czasie przygotowań do spektaklu. Dziękujemy również Radzie Rodziców za wsparcie materialne oraz Dyrekcji Pani Ewie Rutkowskiej
i pracownikom M – GOK za zaufanie i udostępnienie nam sali widowiskowej.
      Po bardzo budujących komentarzach widzów, twórcy już zastanawiają się nad tematyką kolejnego spektaklu, ale niech to na razie pozostanie słodką tajemnicą.
Agnieszka Steć opiekun koła teatralnego PROMYK
Spotkanie z panem Januszem Kurem.
      W dniu 15 czerwca 2018 r. gościem w naszej szkole był pan Janusz Kur, który na zaproszenie p. K. Tomczuk przeprowadził zajęcia z uczniami klas IV i V pt.: „Flora i fauna Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”.
      Podczas tego spotkania uczniowie mogli lepiej poznać organizmy żyjące
w najbliższej okolicy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, bowiem p. Kur w bardzo ciekawy sposób opowiadał o życiu zwierząt i sposobach rozpoznawania roślin. Swoją wiedzę uczniowie mogli wykorzystać w praktyce biorąc udział w quizie, podczas którego prowadzący wykorzystał przyniesione licznie pomoce np.: liście, owoce, szyszki, poroża, zdjęcia i naturalne okazy roślin. Dzięki p. Januszowi uczniowie klas IV mogli poszerzyć swoją wiedzę o lesie,
a uczniowie klas V – o formach ochrony przyrody w najbliższej okolicy, którą zdobywali w ostatnich tygodniach podczas zajęć przyrody.
      Uczniom zajęcia podobały się, o czym świadczy aktywność uczniów
i zadawane przez nich pytania, a p. Januszowi bardzo dziękujemy.
SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANNĄ ONICHIMOWSKĄ.
7 czerwca br. w M -GOK w Kosowie Lackim odbyło się spotkanie autorskie z Anną Onichimowską – prozaikiem, poetką, dramatopisarką, autorką scenariuszy, sztuk teatralnych, telewizyjnych i radiowych, laureatką licznych prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: IV a, IV b. IV c, VI a, VII a.
Po oficjalnym powitaniu pani Onichimowska opowiadała o swoim życiu, twórczości oraz zamiłowaniu do podróży. Przybliżyła również pracę pisarza. Autorka zdradziła, iż przystępując do pisania książki ,należy dokładnie zbadać różne aspekty problemu. Każda powieść wymaga poświęcenia, ogromnej ilości czasu oraz pracy, szczególnie, gdy są to książki pisane dla młodzieży, w których często podejmowane są trudne problemy. Inspiracją dla niej są zaobserwowane zdarzenia czy sytuacje wymyślone. Wiele pomysłów czerpie z listów od czytelników. Jak przyznaje, lubi pisać, a historie swoich bohaterów przeżywa razem z nimi. Często na prośbę czytelników kontynuuje losy bohaterów. I tak powstają cykle.
Część spotkania pisarka przeznaczyła na przybliżenie uczniom popularnego wśród młodzieży cyklu książek: „Hera moja miłość", „Lot Komety" i „Demony na smyczy". Autorka porusza w nim trudne tematy współczesnego świata jakimi są m.in. uzależnienia, w tym narkomania, samotność, kryzys rodziny, a także ważne życiowe wybory przed jakimi stają młodzi ludzie.
W części dyskusyjnej spotkania uczestnicy zadawali pisarce pytania, m.in. jakie książki czyta, czym interesowała się w dzieciństwie, czy ma wielu przyjaciół
a nawet - czy popularność daje szczęście. Pani Anna przyznała, że popularność jest miła, a Ona jest osobą szczęśliwą.
Na zakończenie spotkania Anna Onichimowska, zachęcała do tego, aby rozwijali swoje twórcze pasje, które mogą stać się, podobnie jak w jej przypadku, sposobem na życie. Pamiątkowe zdjęcia i autografy autorki zakończyły kolejne spotkanie autorskie organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kosowie Lackim.
Dzień Dziecka.
Z okazji Dnia Dziecka klasy czwarte zostały zaproszone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim na seans filmowy. Podczas wyświetlania „Tajemniczego ogrodu” dzieci mogły delektować się popcornem i soczkami. Natomiast bezpośrednio po filmie czekała niespodzianka w postaci lodów. Dla dzieci był to na pewno niezapomniany dzień. To jednak nie był jeszcze koniec atrakcji. Kolejnego dnia, na godzinie wychowawczej rodzice uczniów klasy IVc przygotowali słodki poczęstunek. Dodatkową atrakcją było wypicie angielskiej herbatki ze specjalnie przygotowanej na tę okoliczność kolekcji filiżanek Pana Jacka Omieciucha.
Pieniny – oaza piękna, ciszy i spokoju.
      Wycieczka szkolna jest nie tylko jedną z najskuteczniejszych metod oddziaływań wychowawczych w procesie edukacji dzieci, ale wzbudza wśród jej uczestników pragnienie przeżycia przygody i spotkania z czymś nowym. Dostarcza wrażeń i wzruszeń, jednocześnie staje się doskonałą konfrontacją książkowej wiedzy z otaczającą dziecko rzeczywistością.
      Od wielu lat uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wyjeżdżają na wielodniowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze.
W poprzednich latach byliśmy nad polskim morzem, zwiedziliśmy Trójmiasto, zdobywaliśmy szczyty Tatr, odpoczywaliśmy na Mazurach, Kaszubach, wędrowaliśmy po Górach Świętokrzyskich, podążaliśmy Szlakiem Piastowskim.
W tym roku szkolnym w dniach 27.05-30.05.2018r. uczniowie klas V-VII wraz ;br:z opiekunami p. Małgorzatą Łach, Katarzyną Kurowicką, Grażyną Niemierką oraz p. Katarzyną Tomczuk wyruszyli w Pieniny. Wyjątkowy krajobraz, wspaniała przyroda , bogaty i zróżnicowany folklor, muzyka, a także walory zdrowotne klimatu sprzyjają zainteresowaniu tym regionem. Realizację bogatego programu rozpoczęliśmy od zwiedzenia największego i najstarszego Muzeum Zabawek
i Zabawy w Kielcach.
      Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła nam od początku podróży i umożliwiała poznawanie uroków południowej Polski. Pieniny są jednym z najbardziej malowniczych pasm górskich w Polsce, a przełom Dunajca tworzy niezwykłą panoramę, toteż przyjemny spływ łodzią flisacką zapewnił nam niezapomniane chwile.
      Spacer Wąwozem Homole- wyżłobiony w skałach wapiennych przez potok Kamionka, to rarytas dla wielbicieli fauny i flory. Pan przewodnik zapoznał nas
z wieloma gatunkami roślin i zwierząt tam żyjących. Wspaniałą atrakcją był wjazd na szczyt Palenicy. Podziwialiśmy panoramę Tatr, Pienin i Beskidu Sądeckiego. Odbyliśmy również przyjemny rejs po Jeziorze Czorsztyńskim oraz spacer po koronie zapory wodnej. Jest to piękny punkt widokowy na Dunajcu na malownicze Zamki w Niedzicy i Czorsztynie.
      Niesamowitym punktem naszej wycieczki, pełnym romantyczności i tajemnicy, był Zamek w Niedzicy. Nie tylko sale i pokoje należące niegdyś do szlachty zachęcały do zwiedzania, ale także lochy, w których najprawdopodobniej był swego czasu więziony Janosik.
      W programie naszej wycieczki uwzględniliśmy zwiedzenie drewnianego kościoła w Dębnie p.w. Michała Archanioła, który w 2003r. trafił na listę Światowego Dziedzictwa Kultury.
      Niezapomnianych wrażeń dostarczyła nam zjeżdżalnia grawitacyjna
w Kluszkowcach tzw.tor saneczkowy typu Alpine coaster znajdujący się na zboczu Góry Wdżar o długości prawie 1000 m. Ekscytujący zjazd kolejką to atrakcyjna zabawa z dużą dawką adrenaliny. Specyficzna konstrukcja dostarczyła olbrzymich wrażeń, poczuliśmy dużą prędkość na tle pięknych widoków.
      W trzecim dniu pobytu odbyła się biesiada grillowa, którą uświetniła kapela góralska. Podczas występu mogliśmy wraz z muzykami zatańczyć i zaśpiewać
na góralską nutę.
      W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Bartkowie koło Zagnańska, aby obejrzeć najsłynniejsze polskie drzewo Dąb Bartek, który w 1952 roku otrzymał status pomnika przyrody.
      Malownicze krajobrazy i szum górskiego strumyka wprowadziły nas
w wakacyjny nastrój. Do domu wróciliśmy cali, zdrowi i pełni górskiego powietrza w płucach, choć górskie szlaki czujemy w nogach do tej pory Wycieczka na długo pozostanie w naszej pamięci.
Wycieczka do Ciechanowca i Białowieży.
Dnia 11 maja odbyła się wycieczka szkolna do Ciechanowca i Białowieży.
W wyjeździe uczestniczyły klasy III i klasa II z Telak, pod okiem wychowawczyń: Barbary Masłowskiej, Elżbiety Mateusiak, Hanny Ratyńskiej i Marzeny Marchel. Wcześnie rano , około godz. 7.30, wyruszyliśmy autokarem sprzed naszej szkoły. Pierwszym punktem wycieczki było Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Zwiedzanie zaczęliśmy od wozowni, gdzie prezentowane są zabytkowe powozy, ciągniki i inne maszyny rolnicze. Potem spacerowaliśmy alejkami i oglądaliśmy tradycyjne chaty. Przy domach były ogródki, w których pasły się zwierzęta.
Nad rzeczką znajdował się stary młyn. Pani przewodnik uruchomiła koło młyńskie
i mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób mielono ziarno na mąkę. Mieliśmy dużo energii i to spowodowało, że dmuchając, wprawiliśmy w ruch skrzydła wiatraka. Miniaturowy wiatrak - skarbonka – jest świetną pamiątką z pobytu w Ciechanowcu.
Po opuszczeniu Ciechanowca pojechaliśmy do Białowieskiego Parku Narodowego. Najpierw byliśmy w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym, gdzie poznaliśmy historię, florę i faunę Puszczy Białowieskiej. Ciekawa prezentacja eksponatów wzbudziła zainteresowanie uczniów, tym bardziej, że obserwacji towarzyszyły odgłosy ptaków i leśnych zwierząt. Obejrzeliśmy też film o tym, jak żyją zwierzęta
w poszczególnych porach roku. Z wieży widokowej widać było duży obszar leśny. Kolejnym etapem wycieczki był Rezerwat Żubrów. Tam przyglądaliśmy się nie tylko żubrom, ale też wilkom, łosiom, jeleniom, rysiom czy żubroniom. Ponieważ dzień był piękny odbyliśmy spacer „Szlakiem Dębów Królewskich”- to była prawdziwa lekcja przyrody i historii. Na koniec nadszedł czas na wspólny odpoczynek przy ognisku, przy którym upiekliśmy pyszne kiełbaski. Po długim dniu wsiedliśmy do autokaru i udaliśmy się w drogę powrotną. Podróż nie dłużyła się, w autokarze każdy znalazł dla siebie zajęcie: rozmowy, gry, oglądanie pamiątek, podziwianie krajobrazu za oknem albo oglądanie filmu. Do Kosowa wróciliśmy wieczorem, trochę zmęczeni, ale zadowoleni.
Spotkanie z japońskim teatrem ilustracji.
      Kamishibai- japoński teatr ilustracji, bardzo ciekawy sposób na przedstawienie świata i złożoności jego problemów. Pani Renata , związana zawodowo
z Biblioteką Pedagogiczną w Sokołowie Podlaskim, zabrała uczniów klasy IV a, IV c, VII b wraz z nauczycielami języka polskiego : panią Elżbietą Radomską i panią Mariolą Zakrzewską w niesamowitą podróż po zakamarkach literatury. Czwartoklasiści zajrzeli do świata wartości, które niezbędne są do zbudowania właściwych relacji w rodzinie i grupie rówieśniczej. Starsi koledzy rozważali problem wyobcowania, odrzucenia, szukali bezpiecznego miejsca dla siebie
i innych. Dziękujemy pani Renacie za chwile wzruszeń, za interesujące spotkanie
i czekamy na kolejne.
Baśniowy bal
      Uczniowie klasy IVc wraz z opiekunami- p. J. Dudek i p. M. Zakrzewską- przenieśli się do świata baśni i wzięli udział w niezwykłym balu. Niecodzienna lekcja języka polskiego odbyła się dzięki zaangażowaniu rodziców, babci Małgorzaty a także uczestników spotkania. Pragniemy bardzo podziękować Państwu Jakubaszkom, którzy gościnnie przyjęli nas w progach sali ,,U Jakuba”, p. Mateuszowi Krzymowskiemu i p. Markowi Krzymowskiemu za obsługę sprzętu i dobór repertuaru, kochanym Mamom Oliwii, Julii, Sylwii za przygotowanie herbaty i słodkich pyszności.
„PAMIĘĆ W NAS WIECZNIE TRWA”
Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w obchodach majowych świąt.
2 Maja brali udział w uroczystym wciągnięciu polskiej flagi na maszt, a następnie uczestniczyli w „Biegu flagi” ulicami naszego miasta. W kolejnym dniu 3 maja, brali udział w Mszy Świętej za Ojczyznę, oraz w przemarszu pod miejscowe pomniki pamięci. Zwieńczeniem obchodów narodowego święta, w rocznicę Konstytucji 3 Maja był udział w uroczystej akademii pt. „Pamięć w nas wiecznie trwa” w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury przygotowanej dla społeczności lokalnej.
My młodzi Polacy, uczniowie szkoły podstawowej, chcieliśmy powiedzieć,
że pamiętamy ważne wydarzenia z historii i znamy ich wagę. Wiemy również jakie znaczenie dla ówczesnych Polaków miała uchwalona 3 Maja 1791 roku pierwsza w Europie konstytucja. Zaprezentowany montaż słowno - muzyczny przybliżył mieszkańcom gminy historię tamtego wydarzenia. Jednocześnie ukazał troskę młodego pokolenia o przyszłość naszego kraju, by zawsze bronić wartości jakie gwarantuje nam konstytucja. Całość uświetniona była prezentacją multimedialną,
a młodzież klas gimnazjalnych zatańczyła „Poloneza”. Akademię środowiskową poprzedził występ naszych uczniów w przedświąteczny poniedziałek 30 kwietnia, gdzie całość zaprezentowaliśmy uczniom i pracownikom w naszej szkole.
Powiatowy Konkurs Wiedzy Super Trzecioklasista
27 kwietnia w Szkole Podstawowej w Sterdyni odbył się VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Super Trzecioklasista. W konkursie wzięło udział 42 uczniów ze szkół podstawowych z terenu powiatu. Tegoroczna edycja konkursu nosiła tytuł „Bądź bezpieczny w sieci”. Naszą szkołę reprezentowali: Weronika Karendys, Maksymilian Królikowski, Maja Pankiewicz, Marek Marszał, Franciszek Omieciuch i Zuzanna Marchel. Dzieci świetnie poradziły sobie z trudnymi zadaniami. Zwycięzcą konkursu został Franciszek Omieciuch uzyskując 16 na 18 możliwych punktów ( nikt nie zdobył maksymalnej liczby). Na trzecim miejscu, po dogrywce, uplasowała się Zuzanna Marchel. Franek i Zuzia dostali nagrody rzeczowe. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i pamiątkowe kubki z napisem Super Trzecioklasista.
Serdecznie gratulujemy naszym super trzecioklasistkom i życzymy dalszych sukcesów w nauce.
Młodzież gimnazjalna na dniu otwartym w Zespole Szkół w Kosowie Lackim
Bal gimnazjalny 2018
Egzamin gimnazjalny 2018
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
      256 uczniów naszej szkoły, z klas IV-VII oraz II i III klasy gimnazjum, wzięło udział w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki. Nad tajnym głosowaniem czuwała Komisja Wyborcza.
Spośród osiemnastu zgłoszonych kandydatów wybrano siedem osób.
Najwięcej głosów uzyskali:
      • Karolina Ajdys
      • Jakub Brzozowski
      • Mateusz Dybowski
      • Monika Krajewska
      • Ewelina Krzymowska
      • Aleksandra Mleczko
      • Kacper Poniatowski

Gratulujemy i liczymy na godne reprezentowanie naszych spraw.
Nad organizacją i sprawnym przebiegiem wyborów czuwały panie: Anna Kryczka, Teresa Maliszewska i Agnieszka Ajdys.
Wybory do MRMiG dla wszystkich były ciekawą lekcją demokracji.

Co trzeba umieć, by uratować ludzkie życie?
24 kwietnia 2018r. druhowie p. Anna Pawlicka i p. Maciej Stański przeprowadzili na lekcji techniki w klasach czwartych Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego lekcję z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z podstawami zasadami udzielania pierwszej pomocy po czym wykorzystali ją w praktyce z fantomem, na którym mogli przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Uczniowie uczyli się także jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Mamy nadzieję, że spotkanie zilustrowało młodym ludziom jak niewiele czasami trzeba zrobić, aby uratować komuś życie. Inicjatorem spotkania była p. Małgorzata Wojtczuk.
Obchody Światowego Dnia Ziemi.
W poniedziałek, 23 kwietnia 2018r., odbyły się w naszej szkole obchody światowego Dnia Ziemi, przebiegające pod hasłem „Koniec zanieczyszczeniom plastikiem”. Tego dnia uczniowie klas IV - VII szkoły podstawowej oraz oddziały gimnazjalne, pod opieką swoich wychowawców przygotowali barwne plakaty. Włączyli się w ten sposób w promocję działań na rzecz ochrony środowiska oraz propagowanie właściwych postaw wobec przyrody. Z wykonanych plakatów powstała wystawa pod tytułem:” Dla naszej Ziemi”, którą można podziwiać na górnym korytarzu szkolnym.
Wszystkim uczestnikom obchodów Światowego Dnia Ziemi serdecznie dziękujemy.
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
10 i 11 kwietnia 2018 roku uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
z terenu Powiatu Sokołowskiego rywalizowali w Zespole Szkół w Sterdyni o miano najlepszej drużyny w swojej kategorii.
Celem turnieju jest podnoszenie wiedzy i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach, w tym szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, a także popularyzowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu.
Turniej obejmował: test znajomości zasad ruchu drogowego oraz jazdę sprawnościową po rowerowym torze przeszkód. Tegoroczny tor przeszkód składał się z ustawionych przeszkód: żmijka, slalom z ograniczeniem, korytarz z desek, przewożenie elementu na uwięzi oraz przewożenie przedmiotu. Najwięcej jednak problemów zawodnikom przysporzył slalom oraz żmijka.
Po zaciętej rywalizacji drużyn ze szkół podstawowych nasza drużyna w składzie: Adam Fiedczak, Karolina Grabowska, Karol Pisarek i Katarzyna Zych zdobyła III miejsce.
Natomiast drużyna w składzie Dominik Dmochowski, Michał Olszewski i Patryk Rytel reprezentująca gimnazjum zdobyła II miejsce.
Uczniów do konkursu przygotowała p. Małgorzata Wojtczuk.
KAMISHIBAI - JAPOŃSKI TEATR ILUSTRACJI
4 kwietnia uczniowie klasy IV b, V a, V b, VI a, VI b oraz VII a mieli możliwość uczestniczenia w kolejnych zajęciach czytelniczych prowadzonych przez panią Renatę Jaroszewską pracownika Biblioteki Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim. Podczas spotkania uczniowie poznali budowę i zasady funkcjonowania papierowego teatrzyku kamishibai (kami-papier, shibai-sztuka). Ten wywodzący się z Japonii teatr ilustracji można określić mianem sztuki głośnego czytania
i opowiadania. Technika ta wykorzystuje kartonowe plansze z ilustracjami oraz drewnianą skrzynię, która przypomina teatr marionetkowy. Ilustracje opowiadają historie, a każda plansza przedstawia kolejny fragment opowieści.
Uczniowie klasy IV b wysłuchali bajkę arabską pt. „Bajka o księciu Husajnie
i latającym dywanie”.

„Trzeba będzie…” to opowieść poruszająca problemy współczesnego świata .
Z zainteresowaniem wysłuchali jej uczniowie klas piątych
i VI a.

Uczniom klasy VI b VII a zaprezentowano opowieść poruszającą problem uchodźców we współczesnym świecie opowiadaną z perspektywy kota.

Wzruszające opowieści były dla uczniów inspiracją do wykonania barwnych ilustracji tzw. kart narracyjnych nawiązujących do przedstawionych treści.
Obserwując aktywność uczniów na zajęciach organizatorzy zajęć p. M. Łach oraz p. K. Kurowicka zauważyły, że forma małego spektaklu teatralnego to ciekawy
i atrakcyjny sposób na rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.
27 MARCA DZIEŃ TEATRU
BRAWA DLA TYCH, KTÓRZY OBCHODZĄ SWOJE ŚWIĘTO!

      W tym dniu w SOK uczniowie klas 4-5 obejrzeli spektakl pt. „Tajemniczy ogród” Wyjazd zorganizowały nauczycielki języka polskiego p. K. Kurowicką
i p. M. Łach.
Tak jak ogród musi być pielęgnowany, żeby pokazać swoje piękno, tak człowiek wymaga uczucia i wsparcia swoich bliskich, żeby rozkwitnąć szczęściem.

Tęsknota za miłością i przyjaźnią, jak również wiara w ich wielką moc, pozwoliła otworzyć głównej bohaterce zamknięte drzwi ludzkich serc oraz drzwi „Tajemniczego Ogrodu”.

Ta urzekająca opowieść Frances Hodgson-Bernett od wielu lat wzrusza, bawi, zmusza do refleksji, a przede wszystkim porusza serca wszystkich bez względu na wiek...
41. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”
26 marca 2018 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sokołowie Podlaskim odbyły się eliminacje powiatowe 41. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Prezentacje recytatorskie przebiegły w trzech grupach wiekowych. Uczestnicy konkursu recytowali jeden utwór dowolnego autora.
Naszą szkołę reprezentowały w drugiej grupie wiekowej uczennice klasy V b- Magdalena Zakrzewska i Iga Stefańczuk oraz uczennica klasy VI a- Hanna Winnicka i Amelia Wilgos –uczennica klasy IV b.
Komisja konkursowa, po przesłuchaniu recytatorów w II kategorii wiekowej, najwyżej oceniła recytację Igi Stefańczuk – uczennicy klasy V b .
Przed laureatką kolejny etap konkursu – finał, który odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia w Centrum Promocji Kultury dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
Laureatce eliminacji powiatowych gratulujemy i życzymy sukcesów.
Iga Stefańczuk z opiekunem p. Małgorzatą Łach
Laureatka konkursu "Warszawska Syrenka" na scenie w Warszawie
WIDOWISKO WIELKOPOSTNE „SKAZAŁEM CIEBIE”
Wielki Tydzień to czas szczególny przed Wielkanocą, to czas intensywnej
i pogłębionej refleksji nad swoim życiem. W Wielką Środę uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w szkolnym spektaklu misteryjnym „Skazałem Ciebie”.

Na początku przypomniane zostały zwyczaje związane z przygotowaniem do świąt. Całość oparta była na ewangelicznym przekazie skazania Jezusa Chrystusa, w tle rozgrywały się sceny pantomimy. Sceny skazania i nieustannego krzyżowania rozgrywają się każdego dnia z naszym udziałem. Pokazały to nam uwspółcześnione scenki teatralne odnoszące się kolejno do tego, kiedy zdradzamy jak niegdyś Judasz, zapieramy się jak kiedyś zaparł się Piotr, kiedy niesłusznie i fałszywie oskarżamy drugiego człowieka.

Spektakl zakończył się zwycięstwem dobra nad złem. Manifest Zmartwychwstania Pańskiego „Jezus Zwyciężył” został wyśpiewany przez uczniów, a teatralny Jezus triumfował ze zwycięskim proporcem w ręku. Ten wzruszający spektakl zakończyły życzenia świąteczne i wielkanocnym zwyczajem symboliczne podzielenie się jajkiem. Spektakl przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pań: Teresy Maliszewskiej, Małgorzaty Łach i Katarzyny Kurowickiej.

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie..." - wycieczka do teatru
09 marca 2018r. uczniowie klasy VII a, VII b oraz VI a wraz z nauczycielami:
p. M. Zakrzewską, p. M. Łach, E. Radomską, A. Steć obejrzeli spektakl "Dziady"
w reżyserii P. Rusinowskiego.

W kanonie lektur szkolnych "Dziady" cz. II zajmują ważne miejsce. Dzięki przedstawieniu uczniowie mogli lepiej zrozumieć lekturę i zawarte w niej prawdy moralne, które są aktualne także w dzisiejszych czasach.

Spektakl był wystawiany przez aktorów scen warszawskich w sali Podlasie
w Siedlcach.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
6 marca 2018 r. odbyły się eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Do konkursu przystąpili uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, łącznie 6 osób.
I etap konkursu polegał na wypełnieniu testu z zakresu pożarnictwa, ekologii, ratownictwa oraz ochrony ludności.
Po podliczeniu punktów wyłoniono uczniów, którzy przeszli do etapu powiatowego. Byli to: Adam Fiedczak ze Szkoły Podstawowej oraz Adrian Rytel i Kacper Kosowski z Gimnazjum. W dniu 20 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim odbyły się eliminacje powiatowe.
Powodem do zadowolenia jest fakt, że uczeń z naszej szkoły Patryk Rytel zdobył III miejsce.
                              Do turnieju przygotowała uczniów p. Małgorzata Wojtczuk.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKĘTYCH
Jak co roku społeczność szkolna uczciła pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Uczniowie wraz z pocztem sztandarowym i harcerzami reprezentowali szkołę podczas obchodów tego święta. Wspólnie z władzami miasta, senatorem, dyrekcjami szkół, nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną uczestniczyli we Mszy Świętej i przemarszu pod pomnik i złożeniu kwiatów oraz zapaleniu zniczy. Dalsza część miała miejsce w szkole. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego
i niepodległościowego podziemia w latach 1944-1963. Ponadto mieli okazję zapoznać się z materiałami zgromadzonymi na wystawie poświęconej Żołnierzom Wyklętym.
Pamiętajmy o tych, którzy wbrew prześladowaniom walczyli przeciwko komunistycznemu zniewoleniu.

                              „Życie poświęcić warto jest tylko dla jednej idei, idei wolności!
                              Jeśli walczymy i ponosimy ofiary to dlatego,
                              że chcemy właśnie żyć, ale żyć jako ludzie wolni,
                              w wolnej Ojczyźnie.”

                              Kpt. Zdzisław Broński "Uskok"
                              dowódca oddziałów partyzanckich na Lubelszczyźnie

WIECZÓR WALENTYNKOWY
„Miłość niejedno ma imię” ,to tytuł przedstawienia walentynkowego wystawionego przez uczniów naszej szkoły w dniu 14 lutego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim. Pod czujnym okiem opiekunów: p. Marioli Zakrzewskiej, p. Agnieszki Winnickiej, p. Iwony Wyszomierskiej i p. Agnieszki Steć uczniowie opowiedzieli i wyśpiewali piękną historię o miłości, która wzruszyła,
a także rozbawiła każdego widza.

„Jest Bóg nad nami, więc i Polska będzie”
      W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości nasza szkoła realizuje projekt „W drodze ku Niepodległej”. 12.02. 2018r. przybliżyliśmy kolejne wydarzenie historyczne. Upamiętniliśmy 155. Rocznicę Powstania Styczniowego, które było jednym z ważniejszych zrywów na drodze ku niepodległości.
      Uroczysty apel i inscenizację przygotowali uczniowie klas gimnazjalnych
i szkoły podstawowej pod opieką p. E. Witkowskiej , p. M. Łach, p. B. Mazurczak
i p. A. Steć
Wiara w to, że naród będzie wolny porywała do walki nawet bardzo młodych Polaków gotowych oddać życie za swoją Ojczyznę.

eTwinnerzy z Kosowa Lackiego
      W I semestrze bieżącego roku szkolnego uczniowie dwóch klas, Vb i VIb, pod opieką nauczyciela j.angielskiego, p.Ireny Rytel, wzięli udział w projekcie międzynarodowym eTwinning „Christmas cards – Let’s create a special atmosphere!” Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy
z rówieśnikami spoza granic naszego kraju i wspólne stworzenie niezwykłej przedświątecznej atmosfery. Cel ten został osiągnięty. Udało się znaleźć dwie wspaniałe szkoły partnerskie z Włoch. Zarówno polscy, jak i włoscy uczniowie
z wielkim entuzjazmem przystąpili do realizacji zadań.

      W ramach projektu wykonaliśmy szereg różnorodnych działań mających przybliżyć kulturę i tradycje obu państw. Uczniowie z zapałem zbierali informacje o swojej szkole, miejscowości, okolicy, stolicy kraju oraz o najciekawszych miejscach. Wykonaliśmy piękne zdjęcia, powstało wiele zajmujących prezentacji
i nagrań. eTwinnerzy rozwijali swoje kompetencje językowe wymieniając się informacjami osobowymi, mieli okazję poznać nawzajem swoje zainteresowania
i styl życia, pisali również do siebie za pośrednictwem strony internetowej.

      Jednym z głównych zadań było wykonanie kart bożonarodzeniowych.
Z pomocą nauczyciela plastyki, p.Barbary Mazurczak (dziękujemy!) powstały przepiękne, oryginalnie zdobione kartki świąteczne. Dzieci z Włoch odwdzięczyły się tym samym. Dostaliśmy tyle wzruszających życzeń! W oczekiwanych
z niecierpliwością przesyłkach kryła się jeszcze jedna niespodzianka. Słodycze! Włoskie dzieci miały okazję spróbować polskich smakołyków (z nieznanym im makowcem włącznie), my zaś mieliśmy prawdziwą włoską ucztę!

      Z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przesłaliśmy również sobie nawzajem m.in. wirtualne plakaty na temat dekoracji bożonarodzeniowych, prezentacje dotyczące potraw świątecznych typowych dla danego kraju oraz życzenia będące wiązanką słowno – muzyczną. Wysłaliśmy nawet taneczne życzenia! Przesłane kolędy wybrzmiewały po polsku, angielsku i włosku, można więc rzec, że to projekt multijęzykowy.

      Zwieńczeniem wielotygodniowej pracy była zorganizowana w każdej
z partnerskich szkół poświąteczna wystawa otrzymanych kartek i zdjęć, w postaci pamiątkowej gazetki. I chociaż okres świąteczny już przeminął, wszyscy wierzymy, że nasz kontakt nie skończy się wraz z końcem projektu. Bo przecież magia świąt zostawia coś w nas na cały rok. Długo by wymieniać korzyści jakie przyniósł nam projekt, ale wszyscy możemy stwierdzić jednogłośnie: Zyskaliśmy wielu wspaniałych przyjaciół!

Irena Rytel

WOŚP
      Wolontariusze z naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy przeprowadzonej w ramach 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w niedzielę 14.01.2018r. Uczniowie tego dnia zbierali pieniądze pod opieką: Agnieszki Winnickiej, Anny Kryczki, Agnieszki Ajdys, Hanny Ratyńskiej, Agnieszki Zych, Ireny Rytel, Katarzyny Kurowickiej, Wiesławy Kopani, Małgorzaty Wojtczuk oraz Iwony Wyszomierskiej.
      Zebrano kwotę 4859,46 zł, która przekazana została do Powiatowego Sztabu WOŚP w Sokołowie Podlaskim.
      Wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom serdecznie DZIĘKUJEMY!

Spotkanie opłatkowe w Drohiczynie
Dnia 9 stycznia 2018r. Aleksandra Mleczko, Ania Poniatowska i Norbert Materski
z paniami Ewą Dybowską i Grażyną Niemierka uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym szkół noszących imię Jana Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Drohiczynie. Po Mszy św. zebrani obejrzeli jasełka w wykonaniu uczniów
ze szkoły w Węgrowie. Potem przyszedł czas na podzielenie się opłatkiem
i złożenie życzeń księdzu biskupowi i pozostałym.

ORSZAK TRZECH KRÓLI 2018
      Już po raz trzeci 6.stycznia w naszym mieście zorganizowany został Orszak Trzech Króli. Zbiórka miała miejsce o godz.1100 przy UMiG. Podczas inauguracji przemarszu głos zabrali: senator RP p.Waldemar Kraska, Burmistrz Kosowa Lackiego p.Jan Słomiak oraz proboszcz tutejszej parafii ks.Tomasz Pełszyk.
Następnie ulicami miasta przeszedł barwny korowód mieszkańców (w większości w ozdobnych okolicznościowych koronach) , prowadzonych przez gwiazdora, chorągwie, monarchów oraz przygrywającą nam orkiestrę.
Nasze Koło Regionalne również wzięło w nim udział wraz z opiekunkami, maszerując ulicami Kosowa i Śpiewając tradycyjne kolędy.
      W centrum Kosowa królowie złożyli dary przed Najświętszą Rodziną i orszak udał się do kościoła.


Jasełka i wigilia uczniów
W ostatnim dniu w szkole przed świętami nie było nudy. W obu budynkach szkoły uczniowie mogli obejrzeć jasełka, które przygotowane były dla uczniów klas młodszych i starszych. Jedne urzekły nas śpiewem pięknych pastorałek, a drugie kunsztem aktorskim i dowcipnym tekstem.

Po obejrzeniu jasełek rozeszliśmy się do klas na spotkania opłatkowe i poczęstunek, który przygotowali nam rodzice. Na koniec zajęliśmy się rozpakowywaniem prezentów od Mikołaja.

Spotkanie opłatkowe pracowników szkoły
Dnia 22.12.2017r. odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich pracowników szkoły podstawowej. Na świetlicy zebrała się spora gromadka ludzi, aby złożyć sobie życzenia i pokosztować dań przygotowanych przez panie kucharki.

,,PRZYGODY STASIA I NEL” NA SCENIE SOK
      15 grudnia 2017 r. uczniowie klas IV-VI wraz z nauczycielami j. polskiego p. M.Łach i p. K. Kurowicką obejrzeli w SOK spektakl pt. „Przygody Staś i Nel‘’
w wykonaniu aktorów Katolickiego Teatru Edukacyjnego z Krakowa. Była
to niezwykła sceniczna adaptacja wybranych wątków powieści Henryka Sienkiewicza. Narrator zabrał widzów w podróż pełną niebezpieczeństw i przygód po Czarnym Lądzie. Spektakl oparty był motywach porwania Stasia i Nel, relacjach z Beduinami w trakcie uprowadzenia, wizycie u Mahdiego, wyzwoleniu się z rąk fanatycznych arabskich porywaczy i podróży z Kalim. Skondensowana akcja, stylowe kostiumy, efekty specjalne nadały przedstawieniu niepowtarzalny klimat. We wszystkich spektakl wzbudził pozytywne emocje.

KONKURS POETYCKI IM.FRANCISZKA KOBRYŃCZUKA

     Ś.p. prof. dr hab. Franciszk Kobryńczuk urodził się 13 listopada 1929 w Długich Grzymkach. Był lekarzem weterynarii, profesorem nauk weterynaryjnych, specjalistą anatomii zwierząt, ale też poetą o wielkiej wrażliwości i talencie literackim, piewcą Podlasia. Zmarł 29 lipca 2016 roku i został pochowany na cmentarzu w Ceranowie. Konkurs jest formą uczczenia jego pamięci, a także, zgodnie z intencją Profesora, popularyzacją dorobku literackiego różnych twórców
i upowszechnianiem piękna słowa poetyckiego.

Konkurs ma być cykliczny i prowadzony dwutorowo.

Pierwszy – konkurs recytatorski ma na celu popularyzację dorobku literackiego poetów.

Drugi – konkurs organizowany w różnych formach (w każdym roku inny), inspirowany wierszami Franciszka Kobryńczuka, mający na celu popularyzację twórczości tego podlaskiego poety.
W tym roku konkurs składał się ze występów recytatorskich i konkursu plastycznego na ilustrację dowolnego wiersza Franciszka Kobryńczuka.
Do konkursu plastycznego inspirowanych wierszami Franciszka Kobryńczuka zostało zgłoszonych 154 prac plastycznych, a do konkursu recytatorskiego 64 recytatorów.

W konkursie recytatorskim naszą szkołę reprezentowały uczennice z Koła Regionalnego:

Zych Katarzyna, Winnicka Hanna, Godlewska Kinga i Stefańczuk Iga.

Występy i prace plastyczne oceniała komisja konkursowa w składzie:
1. Irena Filipczuk – przewodnicząca komisji - poetka, malarka
2. Stanisława Maciak – członek- sekretarz Stowarzyszenia "LJGS"
3. Roman Świerżewski – członek - Dyrektor GOK w Bogutach -Piankach
4. Milena Jabłońska – członek - aktor

W konkursie plastycznym inspirowanymi wierszami Franciszka Kobryńczuka w I kategorii wiekowej – uczniowie szkół podstawowych I miejsce ex aequo zajęła Gabriela Grabowska za pracę „Spotkanie wilka z Matką Boską Gromniczną”


Konkurs Recytatorski im. Franciszka Kobryńczuka
W dniu 12 grudnia 2017r. odbył się I Konkurs Recytatorski im. Franciszka Kobryńczuka w Sterdyni. Grupę wiekową klas I – III naszej szkoły reprezentowały uczennice – Lena Rytel Andrianik i Agnieszka Leszczyńska z klasy Ib. Lenka zajęła III miejsce – Wielkie gratulacje dla pierwszoklasistki! W części plastycznej tego konkursu – Ilustracja do wiersza Franciszka Kobryńczuka -w kategorii wiekowej kl. I – VI drugie miejsce zajęła Maja Nasiłowska, uczennica klasy Ib. Uczniów przygotowała Ewa Ratyńska.
Laureaci I Konkursu Recytatorskiego im. Franciszka Kobryńczuka w Sterdyni oraz opiekunowie dzieci i młodzieży biorących udział w Konkursie z Gościem Honorowym Panią Jadwigą Kobryńczuk.

I Konkurs Poetycki im. Franciszka Kobryńczuka w Sterdyni
      12 grudnia 2017r. w Pałacu Ossolińskich w Sterdyni z inicjatywy Marianny Kobylińskiej i Stowarzyszenia „Lepsze Jutro Gminy Sterdyń” odbył się I Konkurs Poetycki im. Franciszka Kobryńczuka.
      Spotkanie w sali konferencyjnej pałacu Marianna Kobylińska rozpoczęła wierszem F. Kobryńczuka ,,Bądź pozdrowiona Ziemio Podlaska, moja Ojczyzno, barwna Itako…. ’’Nie ukrywając wzruszenia powitała licznie zebranych, szczególnie serdeczne słowa kierując do Jadwigi Kobryńczukowej - honorowego gościa imprezy. Pani Jadwiga ze łzami w oczach dziękowała za zaproszenie, za kultywowanie pamięci o jej mężu.
      Koło Regionalne, pod opieką p. K. Kurowickiej oraz p. M. Łach, uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach związanych z osobą prof. Franciszka Kobryńczuka. Toteż naszą szkołę w konkursie recytatorskim reprezentowały uczennice klasy VIb – Hanna Winnicka i Katarzyna Zych, klasy VIIa – Kinga Godlewska oraz klasy Vb – Iga Stefańczuk. Wszyscy otrzymali nagrody.
      W tym dniu wręczono również nagrody w konkursie plastycznym, w którym I miejsce zdobyła Gabriela Grabowska – klasa VIb , zaś wyróżnienia otrzymały prace Eweliny Harasim – klasa VIIa oraz Natalii Walczak – klasa VIa.
Wyróżniona praca Natalii Walczak
Wyróżniona praca Eweliny Harasim
W centrum nagrodzona praca Gabrieli Grabowskiej

POWIATOWY KONKURS OZDOBA ŚWIĄTECZNA
Organizatorem tegorocznego konkursu jest
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy.

Jego cele to:
*kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych
*rozwijanie talentów artystycznych uczniów
*rozwijanie kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych
*prezentacja prac
*pogłębianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie ozdób

W tym roku szkolnym nasze Koło Regionalne wystawiło tylko 2 prace dziewczyn
z kl.VIb. Mamy nadzieję, że w przyszłości ta piękna tradycja samodzielnego wykonywania ozdób świątecznych nie zaginie, a piękne choinki, bombki, mikołajki, gwiazdki, bałwanki czy inne dekoracje ozdobią naszą szkołę i domy rodzinne. Pragniemy także, aby więcej osób zechciało zaprezentować swoje talenty poza Kosowem.
Oto prace konkursowe:
Dziękujemy za udział w Konkursie Powiatowym.

Dnia 14 grudnia W Niecieczy odbyło się uroczyste wręczanie nagród.
Miło nam poinformować, że praca Malwiny Zaranek z VIb zdobyła wyróżnienie.
Prace konkursowe uczestników konkursu


PROMOCJA KSIĄŻKI „PODLASKA ODYSEJA” 10.12.2017
      W niedzielę 10.grudnia 2017 reprezentacja Koła Regionalnego pod opieką p.Agnieszki Zych uczestniczyła w promocji kolejnej książki opisującej nasze okolice, ludzi tutaj żyjących i ich relacje oraz wydarzenia sprzed lat.

Jej autor – Stefan Pawluk – żołnierz Armii Krajowej oraz więzień UB zmarł w 1981.

W Kosowie, o którym wspominał wiele w swym utworze, autor bywał na cotygodniowych targach.

„Podlaska odyseja” wyszła spod pióra mieszkańca
Garnka – niedalekiej wioski .

O książce opowiadał Artur Ziontek, który opatrzył ją wstępem. O samym autorze parę słów powiedziała jego siostra, pani Lucyna Teodora Fydrych.
Spotkanie zilustrował muzycznie p.Witold Radomski,


Pierniczki
      Działające w naszej szkole Koło Wolontariatu „zaadoptowało” małą dziewczynkę z Filipin. Co miesiąc wysyłane są pieniądze na jej utrzymanie
i podstawowe wykształcenie .
Nasze Koło Regionalne, z inicjatywy opiekunki p.K.Kurowickiej, włączyło się
w tę szlachetną akcję.
Dziewczęta przygotowały pyszne świąteczne pierniczki, które sprzedawały na kiermaszu przed kościołem w niedzielę 10 grudnia 2017r.
Pierniczki cieszyły się ogromnym powodzeniem
i rozsprzedane zostały do ostatniego!
Bardzo nas to cieszy!!!

BIEG PO ZDROWIE
      8 grudnia 2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy odbyło się uroczyste podsumowanie akcji pod hasłem ,, Bieg po zdrowie", organizator przedsięwzięcia- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna. W ramach realizacji projektu uczniowie klas czwartych zostali zaproszeni do udziału w konkursie, którego celem było popularyzowanie wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów. Dziewięcio uczniów naszej szkoły wykonało ulotki odnoszące się do myśli przewodniej- ,, Sport i zdrowie idą w zgodzie, a palenie nie jest w modzie ". Troje uczniów z kosowskiej placówki stanęło na podium: Wiktoria Rutkowska - I miejsce, Alicja Moczydłowska- II miejsce, Oliwier Wujek- III miejsce. Wymienione osoby są przedstawicielami klasy IVC. Gratulujemy zwycięzcom i pozostałym uczestnikom konkursu: A. Wilgos - kl. IVA, K. Toruszewskiej - kl. IVB, O. Jakubaszek, J. Buczyńskiej, N. Pietrzykowskiej, G. Jakubik- kl. IVC.
Laureaci otrzymali nagrody i wzięli udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez pedagogów zatrudnionych przez PPP.
Powiatowy Inspektor Sanitarny podziękował pani G. Niemierce oraz p. M. Zakrzewskiej za przygotowanie uczniów do konkursu

I Międzyszkolny Dekanalny Przegląd Poezji Religijnej „Święci”
„ Ku nim wędrujemy zawsze, zbliżamy się do nich przez całe życie, każdym
dobrym uczynkiem, każdą myślą i wszelką miłością”

      5 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. H. Mniszek w Sabniach odbył się konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy prezentowali wiersze o tematyce zgodnej z hasłem głównym „Święci”.

      W konkursie wzięły udział uczennice naszej szkoły :Magdalena Zakrzewska , Iga Stefańczuk, Hanna Winnicka oraz Karolina Grabowska. W kategorii klas IV- V I miejsce zdobyła Iga Stefańczuk W kategorii VI –VII I miejsce -Hanna Winnicka, a III miejsce- Karolina Grabowska .Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Uczestników konkursu przygotowały opiekunki Koła Regionalnego p.K. Kurowicka i p. M. Łach.

Andrzejki
30 listopada 2017r., jak co roku w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa, zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Zabawa trwała od 16.00 do 20.00. Była głośna muzyka i wesołe tańce.
Tradycyjnie już Koło Regionalne przygotowało wróżby andrzejkowe, na które czekało wiele osób.
Ale najpierw należało ustawić się w kolejce. Było wielu chętnych!
Zainteresowani mogli poznać np. imię przyszłej żony lub męża markę posiadanego kiedyś samochodu
Oczywiście - każdy wie, że wróżby te należy traktować z przymrużeniem oka, jako dobrą zabawę i dlatego… wszyscy tak świetnie się bawili!!!

MIKOŁAJKI 2017

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA
      29 listopada 2017r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Jak zawsze była świetna zabawa przy najlepszej muzyce. Oczywiście nie mogło zabraknąć tradycyjnych wróżb andrzejkowych. Kolejna zabawa andrzejowa niestety dopiero w przyszłym roku, na którą już niecierpliwością czekamy :)

Święto Misia
W dniu 27 listopada 2017r. klasy I-III uczciły Swięto Misia. Wszystkie dzieci przyniosły do szkoły swoje ulubione pluszaki. Na apelu szkolnym rozbrzmiały pełne czułości kołysanki oraz piosenki dla swoich ulubieńców. Rozstrzygnięty został również szkolny konkurs plastyczny „Mój przyjaciel Miś” zorganizowany przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Dzieci przygotowały cudowne prace plastyczne z podobizną misiaczków. A oto zwycięzcy konkursu i ich misie wykonane bardzo ciekawymi technikami plastycznymi.

,,Dwie Korony” w M-GOK w Kosowie Lackim
      23 listopada 2017r. uczniowie klas II i III gimnazjalnych oraz klasy VIIa wraz
z nauczycielami : p. E. Radomską, p. I. Wyszomierską, p. E. Witkowską, p. A. Kryczką i p. M. Łach obejrzeli pierwszy film ukazujący nieznane dotąd powszechnie fakty z życia o. Maksymiliana Kolbe, począwszy od jego dzieciństwa, aż do heroicznej śmierci. To film o niezwykłym człowieku, który oddał swoje życie aby uratować inne.
      Uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali film ,, Dwie Korony” .
Po zakończonym seansie zapanowała zupełna cisza, a następnie posypały się gromkie brawa, które świadczyły o tym, iż film przypadł widzom do gustu .
W drodze powrotnej uczniowie II klasy gimnazjalnej z wychowawczynią
p. A. Kryczką zatrzymali się w mini parku edukacji przyrodniczo-ekologicznej „Wierzbowy zakątek”. Nie ukrywali zachwytu pięknym pejzażem, którego autorem jest nasz nauczyciel p. Adam Borowy.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU IM. FELIKSA WOLIŃSKIEGO „MŁODZI O KOSOWIE”
      W niedzielę 19.listopada 2017r o godz.1500 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ogłoszono wyniki Konkursu im. Feliksa Wolińskiego „Młodzi
o Kosowie”
zorganizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki.
Z naszej szkoły wzięło w nim udział 14 dzieci.
      Spośród wszystkich uczestników jury w składzie:
• P.Artur Ziontek – przedstawiciel Fundatora nagrody
• P.Mariola Zakrzewska – nauczyciel polonista
• P.Hanna Przesmycka – prezes Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki
wybrało 4 prace, które uhonorowało nagrodami pieniężnymi.
I miejsce zajęła Izabela Wróblewska z kl.IIa G
Laureatki II i III należą do naszego Koła Regionalnego. Są to Katarzyna Zych
i Hanna Winnicka z kl.VIb SP.

PODSUMOWANIE KONKURSU „POKAZ TALENTÓW”
      Dzieci i młodzież mieszkające lub uczące się na terenie gminy Kosów Lacki brały udział w zorganizowanym również przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki Konkursie „POKAZ TALENTÓW”. Galę prowadziła Prezes Stowarzyszenia p.Hanna Przesmycka.

W konkursie wzięło udział 13 uczniów zgłoszonych przez opiekunkę Koła Regionalnego.

Dzieci przedłożyły komisji konkursowej filmy, w których prezentowały rozliczne talenty: rysowanie (3 osoby)śpiew (2 osoby), fotografowanie (2 osoby), taniec (4 osoby) oraz grę w piłkę nożną (2osoby).

Komisja konkursowa w składzie:

• P.Danuta Wolska
• P.Grażyna Niemierka
• P.Hanna Materska
• P.Jolanta Onyśk

spośród wszystkich 100 uczestników postanowiła wyróżnić wybranych:

• 9 nagrodami głównymi
• 4 nagrodami
• 3 wyróżnieniami
Dyplomy za udział w konkursie
Wyróżnienia
Nagrody
Nagrody główne
„Nasi” uczestnicy obu konkursów z opiekunkami

Wyjazd na spektakl
      Od chwili pierwszego wystawienia w 1834roku „Zemsta” uważana jest
za arcydzieło Fredry, napisana mistrzowskim wierszem i ze świetnie zarysowanymi postaciami, podtrzymujące –mimo satyrycznego spojrzenia na szlacheckie przywary-tradycję narodową.

      16 listopada 2017roku dziewięćdziesięcioro uczniów z klasy VII a, 7VII b,
a także klas II i III gimnazjalnych wraz z nauczycielami : p. G. Niemierką, p. M. Zakrzewską, p. E. Radomską, p. E. Witkowską, p. A. Ajdys oraz p. M. Łach mieli okazję obejrzeć w MOK w sali widowiskowej „Podlasie” w Siedlcach spektakl
pt. „Zemsta” w wykonaniu aktorów scen warszawskich .

      W środę 15 listopada w Szkole Podstawowej im. Ludwika Górskiego w Ceranowie odbyło się ,,Spotkanie z Poezją Franciszka Kobryńczuka "zorganizowane przez bibliotekę szkolną i Gminną Bibliotekę Publiczną. Wzięli w nim również udział uczniowie z naszej szkoły.
      Po zapoznaniu się z biografią Profesora uczestnicy konkursu recytatorskiego rozpoczęli rywalizację o miejsca na podium. Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim reprezentowali: Dobromiła Latos - opiekun p. K. Kurowicka, Mateusz Dybowski- opiekun p. M. Łach, Oliwia Frąc i Amelia Rostkowska- opiekun p. M. Zakrzewska.
      Jury w składzie: p.Irena Filipczuk, p. S. Maciak, p. E. Kobryńczuk wysłuchało poszczególnych recytacji konkursowych i wyłoniło zwycięzców. Wśród nich znaleźli się także nasi przedstawiciele: Oliwia Frąc- I miejsce, Mateusz Dybowski- III miejsce ( kategoria- klasy VII i gimnazjum). Organizatorom dziękujemy za umożliwienie nam udziału w spotkaniu, za doznania artystyczne i te kulinarne również.

Wycieczka do Warszawy
      15 listopada 2017r. uczniowie klas Vb, VIb i VIIa wraz z wychowawcami : p. K. Tomczuk, p. K. Kurowicką, p. A. Steć oraz p. M. Łach uczestniczyli
poznali najważniejsze fakty dotyczące okresu okupacji oraz różnorodne sposoby walki Polaków z wrogiem. Dowiedzieli się, czym było i jak funkcjonowało Polskie Państwo Podziemne, kim byli konspiratorzy – jakie zadania wykonywali, jak radzili sobie z niebezpieczeństwem i jak ukrywali swoją pracę. Na koniec zajęć uczniowie utrwalili sobie zasady i metody konspiracji m.in. poprzez naukę tajnego szyfru.
      Odwiedziliśmy również Stare Powązki - miejsce spoczynku znanych
i zasłużonych Polaków.

Konkurs Recytatorski im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

      Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego co roku organizuje konkurs recytatorski, w którym uczestnicy deklamują utwory poety.

      Dnia 14 listopada w M-GOK odbyły się eliminacje gminne. Naszą szkołę reprezentowały 3 grupy :

* Dzieci z klas I-III
* 12 uczniów z klas IV-VI
* 12 uczniów z klasy VII oraz II i III gimnazjum.

      W kategorii klas IV-VI I miejsce zajęła Karolina Grabowska – klasa VIb , II miejsce – Magdalena Zakrzewska – klasa Vb, zaś III- Katarzyna Zych – klasa VIb.

      Wyróżnienie otrzymały Iga Stefańczuk z klasy Vb oraz Hanna Winnicka z klasy VIb.

      W kategorii klas VII oraz II i III gimnazjum I miejsce zajęła Oliwia Frąc, II miejsce Izabela Wróblewska, a III – Maciej Wesołowski

      Wyróżnienie otrzymali Amelia Rostkowska z klasy VIIb oraz Mateusz Dybowski z klasy VIIa.

      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe.

      Laureaci I i II miejsca zakwalifikowali się do finału powiatowego w Sokołowie Podlaskim. 22 listopada 2017r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego odbył się finał konkursu.

      W eliminacjach powiatowych wyróżnienie zdobyła Magdalena Zakrzewska- uczennica z klasy Vb.

      Uczestnicy konkursu recytatorskiego w kategorii klas VII oraz II i III gimnazjum.

      Do konkursu recytatorskiego uczniów przygotowywały nauczyciele języka polskiego : p. E. Witkowska, p. E. Radomska, p. K. Kurowicka , p. M. Zakrzewska oraz p. M. Łach

11 listopada akademia w M-GOK oraz w szkole

      11 listopada to jedna z najważniejszych dat naszej historii. Mieszkańcy gminy uczestniczyli w spektaklu „Polska Moja Ojczyzna”, kiedy poprzez słowo, taniec
i pieśni patriotyczne uczciliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To dzień długo oczekiwany przez Polaków stęsknionych wolności oraz pragnienia decydowania o polskości i Polsce. Każdego roku świętujemy uroczyście ten dzień. W tym roku, uczestnicząc w projekcie „W drodze do Niepodległej”, w sposób szczególny przygotowujemy się do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
      Akademia w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych miała za zadanie rozbudzenie patriotycznych postaw i miłości do swojej ojczyzny. Ukazała przekrój losów narodu polskiego. Zaczęliśmy od pięknych czasów świetności, poprzez czarny taniec, który symbolizował kolejne rozbiory Polski, aż wreszcie doszliśmy do chwili, kiedy Polska powstała ze zniewolenia, co zostało zwieńczone tańcem flagi. Spektakl zaprezentowany był na tle zmieniającej się rzeczywistości, ukazanej na multimedialnej projekcji. Widzieliśmy tam młode pokolenie naszej gminy, które z pewnością jest dumą i przyszłością naszego kraju oraz kontynuacją wolności i powodzenia na przyszłość.
      Myśl przewodnia oparta na symbolice „białego orła” oraz tematyka akademii utwierdziła nas w przekonaniu, że pomimo dramatycznej historii naszego narodu, powinniśmy być dumni z dokonań Polaków i być dumni, że jesteśmy Polakami. Akademię zaprezentowano dla społeczności lokalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim. Dwa dni później mogli ją obejrzeć uczniowie naszej szkoły.


11 listopada
11. listopada to jedna z piękniejszych dat, która zapisała się w historii naszej Ojczyzny. W tym roku obchodziliśmy już 99. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jak co roku, społeczność naszej szkoły zaangażowana była w obchody tego święta. W asyście pocztów sztandarowych kosowskich szkół oraz harcerzy i licealnej klasy mundurowej uczestniczyliśmy w ofierze Mszy świętej za Ojczyznę, a następnie przeszliśmy w patriotycznym marszu ulicami Kosowa, gdzie przedstawiciele gminy i powiatu złożyli wieńce przed pomnikiem Żołnierzy Wyklętych i Józefa Piłsudskiego. Po salwie honorowej, oddanej przez kombatantów, wszyscy udaliśmy się do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na część artystyczną „POLSKA MOJA OJCZYZNA” przygotowaną przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Teresy Maliszewskiej i p. Iwony Wyszomierskiej. Akademia ta została również zaprezentowana w dniu 13. listopada dla wszystkich uczniów szkoły.
Koncert Tradycyjnych Pieśni za Dusze Zmarłych
W niedzielne popołudnie 5 listopada 2017 w M-GOK miał miejsce koncert pieśni żałobnych w wykonaniu śpiewaków pogrzebowych z powiatów węgrowskiego
i sokołowskiego. Były to tradycyjne utwory śpiewane podczas czuwania przy zmarłym.
Wystapili:

    • Danuta Gmur i Zofia Miszczuk (Sekłak gm.Korytnica)
    • Romualda Wiska, Eugenia Wódka, Zbigniew Danaj, Marianna Szymańska (Sadoleś gm.Sadowne)
    • Grażyna Kowalska, Karol Grono (Chruszczewka gm.Kosów Lacki)
    • Zespół „Pieśni do śmierci”
Na koncert przybyli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki p.Jan Słomiak, ksiądz proboszcz Tomasz Pełszyk,nasze Koło Regionalne z opiekunką oraz mieszkańcy Kosowa i okolic.
Wszystkich Świętych

W uroczystość Wszystkich Świętych
dnia 1 listopada 2017r
delegacja Koła Regionalnego
z opiekunką p.K.Kurowicką
złożyły wiązankę i zapaliły znicze
na grobach rodziny Kuszllów, które
znajdują się pod naszą opieką od 13 lat.Ślady Przeszłości. Uczniowie adoptują zabytki

      Pod opieką Koła Regionalnego „Kosowiacy” od 28 października 2004r znajdują się zabytkowe nagrobki należące do rodziny Kuszllów – byłych właścicieli majątku Kosów-Hulidów.
      Zdjęcie archiwalne z 2004r – Uroczysta adopcja zabytku. Przekazanie zabytku przez ks.S.Kurka i potomka rodu Kuszllów, p.Z.Kuszla, pod opiekę Koła Regionalnego

Jak co roku po wakacyjnej przerwie a przed dniem Wszystkich Świętych – tj.19 października, w słoneczny czwartek – wybraliśmy się na miejscowy cmentarz, aby uporządkować otoczenie wokół zaadoptowanego zabytku. Po ostatnich deszczach chwasty obrodziły wyjątkowo!
Od razu zabraliśmy się do pracy.
Wkrótce było posprzątane i ani źdźbła zbędnego ziela.
SPRAWDZONA I NIEZAWODNA EKIPA DO ZADAŃ SPECJALNYCH :)

ZAMOŚĆ – miasto, do którego naprawdę warto pojechać!

      W czwartek, 19 października uczniowie klas czwartych mieli okazję zobaczyć niezwykłe miasto – Zamość.
      Podczas wycieczki zwiedziliśmy Arsenał, obejrzeliśmy historię Zamościa podczas projekcji multimedialnej w Prochowni, a także widzieliśmy z bliska pojazdy wojskowe w Pawilonie pod Kurtyną. Uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej, podczas której uczniowie rozwiązywali zagadki na temat rozwoju techniki militarnej oraz tworzyli własną wystawę muzealną. Dodatkową niespodzianką było przymierzanie wojskowych nakryć głowy. Po zamojskiej Starówce oprowadziła nas pani przewodnik w stroju historycznym, opowiadając w barwny i zajmujący sposób o najciekawszych zabytkach. Ogromne wrażenie zrobiły na nas nietypowe, kolorowe kamieniczki oraz przepiękny okazały Ratusz. Podziemną Trasą Turystyczną przemierzyliśmy Nadszaniec i kazamaty zamojskiej Twierdzy.
W jednej z kazamat Bastionu zapoznaliśmy się z wystawą kostiumów historycznych, zaś po wejściu na taras widokowy mogliśmy podziwiać miasto
w całej okazałości. Niecodzienną atrakcją, która wywołała wiele emocji był wystrzał z armaty, przy którym uczniowie asystowali.
      Wróciliśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń, a po tej jakże pouczającej i wspaniałej wyprawie została nam w pamięci moc niezapomnianych chwil oraz piękne pamiątkowe zdjęcia.

      W poniedziałek 16 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski stanął na wysokości zadania i z pomocą opiekunów przygotował montaż słowno – muzyczny. Wysłuchaliśmy kilku ujmujących piosenek oraz mądrych tekstów i wzruszających życzeń. Dodatkową atrakcją był taniec zespołu TEMPO. Nie zabrakło również wielu akcentów humorystycznych. Jednym słowem pojawiło się wszystko to, co powinno znaleźć się w szkole: piękne, mądre słowa, wzruszające i zapadające
w pamięć chwile oraz dobra zabawa!


Magiczna podróż po literaturze

11 października 2017r. „magiczną podróż po literaturze” dzięki spotkaniu
z p.Renatą Jaroszewską z Biblioteki Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim odbyli nauczyciele języka polskiego p. Katarzyna Kurowicka i p. Małgorzata Łach wraz ;br:z uczniami klasy czwartej, siódmej oraz klas piątych i szóstych uczestnicząc
w spotkaniu z Panią Renatą Jaroszewską – pracownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim. Prowadząca ukazała dzieciom różne oblicza książki. Uświadomiła uczestnikom, że książkę należy czytać wieloma zmysłami. Uczestnicy spotkania zobaczyli, że książka nie zawsze musi być wydana w sposób tradycyjny. Może przybrać różne formy np. przestrzenna tzw. pop-up book - „Bardzo głodna gąsienica", „Zamek", książka harmonijka - „Emigracja", z kieszonkami - „Nasze ulubione sporty", z szufladą - „Cesarstwo chińskie" itp. Inne ciekawe pozycje to książki graficzne np. „Oczy" Joanny Chmielewskiej czy „Przybysz" Shaun'a Tan'a, które w znacznym stopniu pobudzają wyobraźnię czytelnika. Pomysłodawczyni projektu pokazała również pozycje dostępne dla osób niewidomych. Porównała wydanie wierszy Juliusza Słowackiego w tradycyjnej formie z wydaniem alfabetem Braille'a. Zajęcia objęte projektem „Magiczna podróż po literaturze. Różne oblicza książki" miały pokazać, że książka powinna nie tylko uczyć kreatywności, ale również rozwijać wyobraźnię czytelnika już od najmłodszych lat.

Podsumowanie konkursu "List do taty"
Sokołów Podlaski 10.10.2017 r.

We wtorek, 10.10.2017 roku, w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie konkursu „List do Taty”, organizowanego przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz Inicjatywy Tato.Net.. Konkursowy list miał opisywać relacje z tatą, ojczymem czy ojcem zastępczym i stanowić próbę odpowiedzi na pytanie: kim jest i co dla mnie znaczy mój tata?.

W 4. edycji konkursu „List do taty” wyróżnienie zdobyli:

Zuzanna Szcześnik –uczennica kl. 6 a oraz Jakub Przewoźny z klasy V b.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Jakub Przewoźny odbiera wyróżnienie z rąk Pana Senatora Waldemara Kraski
Zuzanna Szcześniak odbiera wróżnienie z rąk Pana Senatora Waldemara Kraski
Uczestnicy 4. edycji konkursu "List do taty" wraz z opiekunami p. Katarzyną Kurowicką i p. Małgorzatą Łach.

Spotkanie autorskie pt. CENA WOLNOŚCI

4. października w MGOK w Kosowie Lackim odbyło się spotkanie autorskie pt. „Cena Wolności”, realizowane przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento przy wsparciu Instytutu Książki. Spotkanie połączone było z projekcją filmu „Niezłomni pod drutami Auschwitz”, opowiadającego o zapomnianych Bohaterach Armii Krajowej i ofiarności mieszkańców Oświęcimia.

W spotkaniu licznie wzięli udział uczniowie klas szóstych , siódmych i klas gimnazjalnych wraz z wychowawcami, nauczycielami języka polskiego i historii.

Klasa V a i V b a na "Lekcji w kinie"
w dniu 03. października 2017roku

Tradycją naszej szkoły stały się wyjazdy do WOK na "Lekcję w kinie". Tegoroczna lekcja miała temat: "Jak oni to zrobili, czyli o efektach specjalnych". Uczniowie wraz z nauczycielami języka polskiego p. Małgoraztą Łach i p. Katarzyną Kurowicką odkryli czym są domalówki, dowiedzieli się jak aktor mógł zagrać tę samą postać 40 lat później , zobaczyli jak sprawić, by w lecie padał śnieg. Przekonali się jak duże znaczenie w historii efektów specjalnych mają Gwiezdne Wojny.

Obejrzeliśmy również ekranizację polskiego bestsellera z 2016 roku "Za niebieskim drzwiami", w którym poruszana jest kwestia ludzi zapadających w śpiączkę. Kino warte obejrzenia! Film zrealizowany z wielkim rozmachem
i efektami specjalnymi.

Po lekcji udaliśmy się do barokowego kościoła – Bazyliki Mniejszej. Poznaliśmy jego historię i obejrzeliśmy lustro, które niegdyś należało do mistrza Jana Twardowskiego


Koło Regionalne „Kosowiacy” działające w Szkole Podstawowej im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego rozpoczęło swą działalność w roku szkolnym 2017/2018 od podsumowania Roku Rzeki Wisły.
Idea obchodów została zainicjowana przez Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 i zyskała poparcie szeregu instytucji i samorządów.
W kwietniu 2016 projekt stosownej uchwały wpłynął do Sejmu Rzeczypospolitej. 22 czerwca 2016 Sejm przyjął uchwałę, w której ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
Dodatkowo 19 grudnia 2016 Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły na Mazowszu.
Dnia 29 września 2017r uczniowie klas: VI A i B oraz VIIa wraz z opiekunkami (p.U. Mąka, p.A.Dmowska, p.K.Kurowicka i p.M.Łach) wyruszyli na kolejną już wyprawę do miejsc związanych z Królową Polskich Rzek – Wisłą. Byliśmy bowiem niedaleko jej źródeł (wycieczka w góry w maju 2016), a także u ujścia rzeki w Gdańsku (czerwiec 2017).Tym razem znaleźliśmy się w środkowym jej biegu – w Kazimierzu Dolnym.
• Wycieczka nasza zaczęła się jednak w niedalekiej Kozłówce, gdzie zwiedzaliśmy przepiękny zespół pałacowo-parkowy rodziny Zamoyskich.
Obecnie pałac jest siedzibą muzeum. 16 maja 2007 roku został wpisany na listę Pomników historii.

We wnętrzach, które zachowały autentyczny wystrój z przełomu XIX wieku i XX wieku w tym: neobarokowe i neoregencyjne plafony, piece z miśnieńskich kafli, marmurowe kominki, dębowe parkiety, zgromadzona jest również niezwykła kolekcja malarstwa (przeważają portrety rodzinne oraz kopie arcydzieł malarstwa europejskiego), mebli, rzeźb, luster, kobierców, porcelany, złoconych brązów i sreber, które swego czasu stanowiły dawne wyposażenie pałacu. Wnętrza są doskonale utrzymane i posiadają nieporównywalny w Polsce i bardzo rzadki w Europie stopień autentyzmu.
Pałac widziany od strony bramy wjazdowej
Wspólne zdjęcie przed pałacem

• Następnie pojechaliśmy do Kazimierza Dolnego.
Jest to miasto w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, nad Wisłą, w Małopolskim Przełomie Wisły, w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. Założenie miasta oraz budowę zamku obronnego legendarnie przypisuje się Kazimierzowi Wielkiemu.
Zwiedzanie miasteczka rozpoczęliśmy od wizyty w Kościele farny św.Jana Chrzciciele i św. Bartłomieja. Potem wspięliśmy się na Górę Trzech Krzyży.
Z Rynku melexami pojechaliśmy do wąwozu lessowego Korzeniowy Dół.
Największą atrakcją okazał się rejs statkiem po Wiśle.
Na koniec dnia czekał nas jeszcze smaczny posiłek (kiełbaski z grilla) i zabawy na świeżym powietrzu w pobliżu jednego z zabytkowych Spichlerzy Pielaka z XVIIw.
Każdy wrócił do Kosowa z co najmniej jednym takim kazimierskim kogutem.

Nie złamie wolnych żadna klęska

W drodze do niepodległej, to projekt, w którym nasi uczniowie w sposób szczególny przygotowują się do świętowania pięknego, setnego jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach, Polska powróciła na mapę Europy. Wolność jednak nie była nam dana na zawsze. Wielokrotnie jeszcze musieliśmy o nią walczyć. Młodzi ludzie poznają przeszłość naszego kraju, która z pewnością była piękna, ale i również tragiczna. Duma
i troska o przyszłość Polski nakazuje naszemu pokoleniu pielęgnować historię
i wyciągać z niej wnioski.

Nauka postaw patriotycznych i miłość do Ojczyzny, to droga utrzymania tożsamości narodowej. Wiedzieli o tym mieszkańcy Warszawy, walczący
w powstaniu 1944 roku. Niezłomna postawa, determinacja oraz wiara w sukces, zaimponowała uczniom naszej szkoły. W październiku uczciliśmy pamięć poległych powstańców. „Nie złamie wolnych żadna klęska” - to treść przewodnia słowno-muzycznego montażu, w którym dominowały powstańcze pieśni patriotyczne walczącej Warszawy i walczącej Polski. Uczniowie ukazali tragedię tamtych dni, ale również pokazali jak żyło się na co dzień w okupowanej
i ogarniętej powstaniem Warszawą. Ucharakteryzowani na młodzież tamtych lat, zatańczyli w rytm patriotycznej nuty „Pałacyk Michla żytnia wola...”. Całość wzbogaciła tematyczna prezentacja multimedialna W tle widoczne były obrazy
z tragicznych dni walczącej Warszawy.


Uroczystości w Treblince
Informacja dla nauczycieli

Posiedzenie rady pedagogicznej odbędzie się 25.08. 2017r. o godz. 10:00
w szkole ul. Armii Krajowej 6 (świetlica).

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

      Rok szkolny rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele parafialnym. Podczas oficjalnej uroczystości, która miała miejsce w szkole, pani dyrektor Grażyna Niemierka przywitała wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. Następnie uczniowie zapoznali się z nazwiskami wychowawców i organizacją pracy w nowym roku szkolnym.NARODOWE CZYTANIE

2 września, tak jak w całym kraju, tak i w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbyła się kolejna edycja akcji Narodowego Czytania. Organizatorami byli Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz MGOK.
W tym roku, głosami czytelników, wybrane zostało „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
Na kosowskiej scenie ów dramat interpretowali uczniowie naszej szkoły przygotowani przez panie Elżbietę Witkowską, Małgorzatę Łach i Katarzynę Kurowicką.

Informacje dla rodziców i uczniów

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2108 odbędzie się w poniedziałek 04.09.2017r.

8:30 – Msza św.
Spotkanie z uczniami około godz.10:00
Klasy I-III - ul. Polna 1 (sala gimnastyczna)
Klasy IV-VII i II-III gimnazjum – ul. Armii Krajowej 6
Filia – Telaki

2. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów będą wypożyczane od 04.09.2017r. Uczniowie otrzymają je w swoich salach lekcyjnych.

 Aktualizacja strony:          22.05.2019

© Copyright 2013 Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim
Stronę napisał oraz administruje Andrzej Świstek kontakt an.sw@op.pl