Szkoła Podstawowa
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Kosowie Lackim
ul. Polna 1 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 787 90 10
Sekretariat: ul. Armii Krajowej 6 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 787 96 26 szkolakos@wp.pl

Bezpieczeństwo i zdrowie 2015/2016


„Trzymaj formę”
Od roku 2012 nasza szkoła uczestniczy w programie” Trzymaj formę” organizowanym pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarni – Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim, którego koordynatorem jest pani Katarzyna Tomczuk. Jak podczas każdej edycji programu podejmowaliśmy szereg inicjatyw na rzecz promocji zdrowia, właściwego odżywiania, aktywności fizycznej i przeciwdziałaniu nałogom. W tym roku szkolnym przystąpiliśmy też do KONKURSU NA PROJEKT EDUKACYJNY PROMUJĄCY ZMIANĘ ZACHOWAŃ W ZAKRESIE STYLU ŻYCIA W ŚRODOWISKU LOKALNYM W RAMACH REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO TRZYMAJ FORMĘ, który został zakwalifikowany do kolejnego etapu na poziomie wojewódzkim. Za udział w konkursie i zwycięstwo na etapie powiatowym szkoła otrzymała od PSSE w Sokołowie Podlaskim sportowe nagrody.
..brak..

Zbiórka nakrętek
Inną akcją w naszej szkole na rzecz ochrony przyrody jest zbiórka nakrętek. Uczniowie przez cały rok mogli przynosić niepotrzebne już nakrętki, które zostaną oddane na potrzeby KSM Diecezji Drohiczyńskiej. Inicjatorką akcji jest pani Grażyna Niemierka.

„Zbieraj baterie”
W roku szkolnym 2015/16 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie „Zbieraj baterie” pod kierunkiem pani Katarzyny Tomczuk. Celem konkursu była zbiórka jak największej ilości baterii. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów z kas I – III i IV – VI oraz ich wychowawców, zebraliśmy łącznie około 200 kg baterii (8 dużych pudełek). Chociaż nie udało nam się zebrać ilości baterii największej w kraju, to jednak przyczyniliśmy się do ochrony naszego najbliższego środowiska. Wszyscy uczniowie biorący udział konkursie otrzymali dyplomy, a zwycięscy również nagrody książkowe. Zbiórkę baterii będziemy kontynuować w roku następnym.
..brak..

„Akwarium z klasą”
Innym programem, w którym nasza szkoła uczestniczy już kolejny rok, jest program „Akwarium z klasą”. W ramach tego programu uczniowie z klas II – VI uczyli się odpowiedzialności i systematyczności sprawując opiekę nad akwarium znajdującym się na korytarzu szkolnym. Karmili rybki oraz wykonywali zabiegi pielęgnacyjne takie jak jego czyszczenie i zmiana wody. Wspierani byli przez swoich wychowawców oraz opiekunów akwarium panią Elżbietę Mateusiak, panią Katarzynę Tomczuk i pana Bartłomieja Latosa, założyciela akwarium.

„Kleszcze”
Tak jak każdego roku nasza szkoła brała udział w programie pt.: „Kleszcze”. Realizacja programu, którego koordynatorami byli Urszula Mąka, Katarzyna Tomczuk i Elżbieta Mateusiak, polegała na przeprowadzeniu zajęć o tematyce dotyczącej kleszczy na godzinie wychowawczej w klasach VI, zajęciach przyrody w klasach IV a i b, oraz na zajęciach w klasach nauczania zintegrowanego. Uczniowie obejrzeli filmy, wykonali karty pracy, zapoznali się z informacjami umieszczonymi na ulotkach.

Dzień bez papierosa
Dnia 31 maja 2016r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień bez papierosa. Tegorocznym zadaniem dla uczniów było przygotowanie projektu opakowania papierosów zniechęcający do sięgnięcia po nie. W konkursie wzięli udział uczniowie klasy IV a, VI a i VI b. Prace uczniów zostały wyeksponowane na wystawie przed biblioteką.
..brak..

Gminne obchody Dnia Ziemi
Również dnia 22 kwietnia 2016r. nasza szkoła włączyła się w gminne obchody Dnia Ziemi, które przebiegały pod hasłem „ Palący temat, niska emisja”. Spośród klas IV – VI do konkursu ogłoszonego przez MGOK przystąpiła klasa IV a, która pod opieką pani Urszuli Mąki przygotował plakat oraz klasa VI a, która pod kierunkiem pani Katarzyny Tomczuk przygotowała ciekawy spot reklamowy. Za udział w konkursie uczniowie otrzymali dyplomy, a szkoła – sportowe nagrody.
..brak..
..brak..
..brak..

Ogólnopolski konkurs ekologiczny EKOTEST
Dnia 22 kwietnia 2016r. podczas Dnia Ziemi odbył się ogólnopolski konkurs wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska EKOTEST, przeprowadzony pod kierunkiem pani Katarzyny Tomczuk. Wzięło w nim udział 23 uczniów z klas V i VI, którzy zmagali się z trudnymi zagadnieniami na temat ochrony środowiska i ekologii. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uznania.
..brak..

Konkurs „Odpakowani”
W kwietniu 2016r. ogłoszony został w naszej szkole konkurs pod hasłem „Odpakowani”. Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie było wykonanie przedmiotu użytkowego z surowców wtórnych. Na konkurs wpłynęło wiele prac z klas I – VI, które można było podziwiać podczas wystawy zorganizowanej 22 kwietnia 2016r. na korytarzu szkolnym. Inicjatorkami konkursu były pani Ewa Ratyńska i Katarzyna Tomczuk. Uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni dyplomami.
..brak..

Fluoryzacja – grudzień –marzec 2015/2016
..brak....brak..

Akademia Bezpiecznego Puchatka – grudzień 2015r.
..brak..

Śniadanie Daje Moc – 6. listopada 2015r.
..brak....brak..
..brak..

Happening z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu – 19. listopada 2015r.
..brak....brak..

Europejski Kodeks Walki z Rakiem - 15. września 2015r.
..brak....brak..

Wydarzenia 2015/2016


Projekt „ Sport to zdrowie” zrealizowany przez uczniów klasy IIc.

Od wielu lat realizujemy w naszej szkole działania promujące zdrowy styl życia. Uczniowie kl. II c w lutym realizowali projekt po hasłem „ Sport to zdrowie”.

W ramach projektu uczniowie – Jakubaszek Oliwia, Kurowicki Marcel, Moczydłowska Alicja, Wesołowski Piotr, Winnicka Małgorzata, Oliwier Wujek wykonali:

• Miniprzewodnik „ Miejsca, w których można uprawiać sport w naszej okolicy”,
• Album „ Sławne zawodniczki i sławni zawodnicy”,
• Zaproszenia, hasła reklamujące zawody, dyplomy, medale.

Opracowali również program zawodów sportowych oraz pytania do wywiadu ze sportowcami.


Opracowała: Ewa Ciesielska


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego

      10 maja 2016r. uczniowie klas IV-VI wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego. Do konkursu przystąpiło w sumie 26 osób. Poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy, ale wszyscy nasi uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze. Z klas szóstych zdecydowanie najlepszy wynik (również na tle kraju) osiągnęła Izabela Wróblewska. Bardzo dobrze wypadli też Jakub Brzozowski oraz Marta Materska. W klasach piątych najwyższą liczbę punktów zdobyła Oliwia Frąc. Tuż za nią uplasowali się Mateusz Toruszewski i Kamil Pogorzelski. Na poziomie klas czwartych najlepiej wypadli: Gabriela Grabowska, Hanna Winnicka i Katarzyna Zych.


Opracowała: Tekst i zdjęcia Irena Rytel


WALENTYNKI 2016

      W dniu 14 lutego, grupa teatralna „PROMYK” ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, na scenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim, wystawiła spektakl pt. „Romeo i Julia”.
      Sala widowiskowa zapełniła się „po brzegi”.
Reżyserią zajęły się: Agnieszka Steć i Małgorzata Łach – nauczycielki naszej szkoły. Obsadę stanowili uczniowie z klasy Vb, VIa i VIb:
Julia – Oliwia Frąc
Romeo – Rafał Maleszewski
Pani Capuletti – Amelia Rostkowska
Pan Capuletti – Tomasz Ciesielski
Piastunka – Karolina Ajdys
Ojciec Laurenty- Jakub Brzozowski
Narracja i wokal – Ewelina Krzymowska
Sługa i aptekarz – Stanisław Omieciuch
Tancerki – Marta Materska i Oliwia Subda
      Wiele było pracy, ale przy pomocy pani Ireny Rytel i pani Jolanty Dudek powstała piękna przestrzenna scenografia. Oprawą techniczną spektaklu zajęły się Eliza i Patrycja Steć oraz pracownik MGOKu pan Mariusz Brzozowski.
      Wielką uwagę widzów skupiły kostiumy, specjalnie zaprojektowane i uszyte przez panią Oksanę Żochowską, nauczycielkę Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni. Nie zabrakło też honorowych gości.
      Spektakl nagrodzony został wielkimi brawami. Wszyscy uczestnicy, łącznie z opiekunami, otrzymali w podziękowaniu kwiaty i słodycze.
      Na tym jednym występie na pewno się nie skończy, ponieważ już 22.02.2016r. grupa „PROMYK” zagra dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim i Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni. Poza tym zaplanowany jest również występ w dniu 6 marca z okazji Święta Kobiet.Opracowała: Tekst i zdjęcia Agnieszka Steć, Małgorzata Łach


Pokaz podnoszenia ciężarów

Dnia 29 stycznia o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim odbyła się pokazowa lekcja podnoszenia ciężarów. Celem spotkania była popularyzacja tej dyscypliny sportu oraz zachęcenie młodzieży do uprawiania ciężarów i aktywnego trybu życia. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV-VI i gimnazjum. Zajęcia prowadzili trenerzy ciężarów z Sokołowa Podlaskiego Tomasz Wcisłak, Paweł Rogala i Michał Gregorczyk oraz zawodnicy i zawodniczki uprawiający pod ich okiem tę dyscyplinę. Spotkanie rozpoczęło się pokazem multimedialnym, następnie odbyły się praktyczne pokazy ćwiczeń stosowanych w treningu i prezentacja technik dźwigania ciężarów tj. rwania i podrzutu. Młodzież chętnie i aktywnie uczestniczyła w zajęciach. W najbliższym czasie trener Tomasz Wcisłak przyjedzie do naszej szkoły i będzie prowadził nabór do sekcji ciężarów. O terminie spotkania z trenerem powiadomimy w najbliższym czasie, będzie wywieszona informacja na tablicy ogłoszeń.


Opracował: Witold Radomski


Udział w Maratonie jasełkowo-kolędowym

      Tradycyjnie, co roku, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim w okresie Bożego Narodzenia prezentowane są inscenizacje związane z tymi świętami orazśpiewane kolędy.
24 stycznia 2016 r. mieszkańcy Kosowa i okolic mogli wziąć udział w „Maratonie jasełkowo – kolędowym”. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wystąpili w dwóch przedstawieniach:

Dzieci z klas III pod opieką pań: Ewy Dybowskiej, Agnieszki Jagiełło-Rosłoń i Jadwigi Kędzior zaprezentowały „Opowieść Bożonarodzeniową”, która przypomniała wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa w Betlejem.


Koło Regionalne działające w szkole oraz jego opiekunki: Katarzyna Kurowicka i Małgorzata Łach przygotowały bajkę pt. „Mikołajkowa przemiana”. Jej bohater podczas wędrówki w poszukiwaniu Mamy, pod wpływem napotkanych osób zrozumiał, że szczęścia nie daje posiadanie różnych rzeczy. Prawdziwą radość przynosi miłość i dzielenie się dobrem z innymi.


Kolędy z akompaniamentem pana Mateusza Dolińskiego śpiewały m.in. uczennice z naszej szkoły, które uczestniczą w zajęciach wokalnych w M-GOK-u prowadzonych przez panią Marzenę Radomską-Wujek.


Katarzyna Zych


Dominika Buczyńska, Katarzyna Zych, Gabriela Grabowska, Marianna Omieciuch


Oliwia Frąc


Ewelina Krzymowska

Na zakończenie uroczystości każdy jej uczestnik, który chciał i potrafił, mógł wystąpić na scenie, śpiewając tradycyjne kolędy.


Opracowała: Tekst i zdjęcia Katarzyna Kurowicka


Wyjazd klas V na spektakl
„Przygody Tomka Sawyera”

Dnia 19.stycznia 2016r klasy V A i B z naszej szkoły wyjechały do Sokołowa Podlaskiego na spektakl teatralny pt. „Przygody Tomka Sawyera” w wykonaniu aktorów wrocławskiego Teatru ARTENES, wystawiony na scenie w Sokołowskiego Ośrodka Kultury.


Przedstawienie było adaptacją książki Marka Twaina, która znajduje się w spisie lektur piątoklasistów.

Niezwykłe przeżycia Tomka Sawyera, urwisa i szlachetnego rozbójnika,od lat fascynują wszystkich miłośników prawdziwych przygód. Niektóre z nich wywołują uśmiech, inne strach, ale żadna na pewno nie jest nudna.

                                                Tomek przeprasza ciocię Polly                                     Sposób na kurzajki….

Tomek znów podpadł nauczycielowi

Morderstwo na cmentarzu


Piraci na Wyspie Jacksona: Tomek Sawyer, Huckelbery Finn i Joe Harper.

Z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy sztukę. Niektórzy uczniowie pewnie niejednokrotnie utożsamili się z głównym bohaterem przedstawienia: psoty, szkolna miłość do koleżanki z ławki, niechęć do nauki, wybryki z kolegami.

Szczególnie w przedstawieniu podobała nam się gra aktorska oraz kostiumy, które nawiązywały do dziewiętnastowiecznych strojów amerykańskich. Dowiedzieliśmy się dużo na temat obyczajów i dziecięcych zabaw z tamtych lat.

Organizatorem wyjazdu były panie polonistki: Katarzyna Kurowicka i Małgorzata Łach.

Opracowała: Tekst i zdjęcia Katarzyna Kurowicka


Rozstrzygniecie Konkursu Plastycznego
„Szopka Bożonarodzeniowa"

Dobiegł końca Konkurs Plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową, organizowany przez Sokołowski Ośrodek Kultury. Spotkał się z dużym zainteresowaniem (wzięło w nim udział aż 140 szopek) , a poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki i wyrównany.

7 stycznia 2016 roku Komisja Konkursowa w składzie:

Ewelina Śmiejkowska– podinspektor ds. promocji, rozwoju i informacji, UM Sokołów Podlaski
Iwona Kopiwoda– Zastępca Dyrektora SOK
Maja Pałuska– historyk sztuki
Aleksandra Rykała – artysta plastyk


dokonała przeglądu prac nadesłanych na konkurs i postanowiła przyznać następujące nagrody oraz wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych:

Wśród 23wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych prac (a w naszej kategorii szkół podstawowych 12) – znaszej placówki znalazło się aż 4. Jesteśmy bardzo zadowoleni z takiego wyniku..

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Oto fragment protokołu Komisji Konkursowej:

SZKOŁY PODSTAWOWE Klasy I - III

I miejsce – Mikołaj Pomarański, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim
II miejsce – Malwina Bierdzińska, Maria Zakrzewska, kl. III c, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim
III miejsce – Natalia Rosłan – lat 9, Julia Rosłan – lat 6, Martyna Kucharczyk – lat 9

Wyróżnienia:

Zuzia Marchel – Szkoła Podstawowa w Kosowie Lackim
Lubosz Wrzosek – lat 7, Szkoła Podstawowa nr 4 w Sokołowie Podlaskim
Maja Zawadzka, kl. II b, Szkoła Podstawowa nr 4 w Sokołowie Podlaskim

SZKOŁY PODSTAWOWE Klasy IV-VI

I miejsce – Kornelia Szurowska- lat 10, Sokołów Podlaski
II miejsce – Paweł Bartczuk- lat 11, Szkoła Podstawowa w Kosowie Lackim
III miejsce – Natalia Świeżak, kl. VI,Szkoła Podstawowa w Skibniewie

Wyróżnienia:

Aleksandra Michałowska, Emilia Krochmal, kl. VI a, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim Ewelina Krzymowska – lat 12, Natalia Kazimierczuk – lat 12, Sebastian Karendys – lat 12, PawełBartczuk, lat 12, Szkoła Podstawowa w Kosowie Lackim kl.VI b Kinga Godlewska, Julia Stepnowska, Mateusz Dybowski - kl. V a, Szkoła Podstawowa w Kosowie Lacki


Mieliśmy okazję obejrzeć nagrodzone prace. Wiele szopek wyglądem przypominało drewniane budowle kryte strzechą i takich było najwięcej:Ale były też takie oryginalne dzieła jak te poniżęj:
• Ze śrubek


• Z wafli


• Z kamiennych płyt, makaronu, kory lub puszek po coli


Uroczyste wręczenie nagród w konkursie odbyło się w Galerii „Dom” Sokołowskiego Ośrodka Kultury dnia 19 stycznia 2016 r. /wtorek/o godz.11:00 .


Oto nasi bohaterowie!


Zuzia Marchel (II) – wyróżnienie kl. I-III SP


Paweł Bartczuk (VA) - II miejscekl.IV-VI SP


Ewelina Krzymowska, Natalia Kazimierczuk, Sebastian Karendys, Paweł Bartczuk (VI B) – wyróżnienie kl.IV-VI SP


Kinga Godlewska, Julia Stepnowska, Mateusz Dybowski (kl. VA) – wyróżnienie kl.IV-VI SP Dyplom dla szkoły i podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu otrzymali także nauczyciele z naszej szkoły – opiekunki Koła Regionalnego, które zawsze angażuje się w działania mające na celu kultywowanie tradycji.


Opracowała: Tekst i zdjęcia Katarzyna Kurowicka


Dzień Babci i Dziadka

Wiwat Babcia! Wiwat Dziadek!
      21 i 22 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Dzieci z klas pierwszych zaprosiły swoje babcie i dziadków, do szkoły, 21 stycznia. Frekwencja dopisała. Na uroczystą akademię przybyło około 80 osób.
      Dziadkowie i babcie z dumą słuchali i oglądali swoje pociechy; przecież wnuczęta to dla nich największy skarb i radość. Po przywitaniu zaproszonych gości, uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły. Później wręczyły babciom i dziadkom laurki. W drugie j części spotkania zaprosiły gości na słodki poczęstunek. Spotkaniu przy herbatce również towarzyszyła wspaniała atmosfera.
      Nad przebiegiem uroczystości czuwały wychowawczynie klas pierwszych: B. Masłowska, E. Mateusiak i H. Ratyńska. Podziękowania należą się też rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu spotkania.
      Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i szczęścia bez miary.


Opracowała: Elżbieta Mateusiak


Niepełnosprawni szermierze

      12 stycznia do naszej szkoły przyjechała grupa niepełnosprawnych szermierzy z fundacji Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport. Uczniowie na początku mogli zobaczyć krótki filmik związany z tym, co może zrobić osoba niepełnosprawna np. skakać ze spadochronu, surfować, grać w teatrze cieni, tańczyć na lodzie itp. Dzieci obejrzały filmik będący wprowadzeniem do sztuki szermierki, a następnie miały możliwość obejrzenia pokazu walki szermierzy na wózkach na żywo. Nasi goście opowiadając swoje historie przestrzegli uczniów, aby nie popełnili ich błędów. Zachęcali do zakładania kasków i kamizelek odblaskowych. Pod koniec pokazu wybrani uczniowie mogli stać się przez chwilę szermierzami i spróbować walki na wózkach, aby wczuć się w rolę osób niepełnosprawnych. Zaproszeni goście zachęcali do pomocy drugiemu człowiekowi zapewniając, że jeśli pomożemy innym to dobro do nas wróci. Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie.


Opracowała: Marta Materska KL.VIa


Dokarmiamy ptaki zimą

Nadszedł trudny dla większości zwierząt okres zimowy. Spadł śnieg, jest zimno i coraz trudniej, szczególnie ptakom, zdobyć pokarm. Postanowiliśmy więc pomóc naszym pierzastym przyjaciołom.

W grudniu uczennice klasy Vb, pan Krzysztof Frąc, pracownik Nadleśnictwa Sokołów oraz p. Katarzyna Tomczuk, rozwiesili przed szkołą na drzewach i krzewach tzw. „pyzy”, czyli pokarm dla ptaków w postaci kuli składającej się ze zmieszanych ziaren i tłuszczu.


Opracowała: Katarzyna Tomczuk


Wigilia Drohiczyn

Dnia 08.01.2016r przedstawiciele SU Marta Materska, Natalia Haas i Michał Dykowski, wraz z panią dyrektor Grażyną Niemirką i opiekunem SU Ewą Dybowską uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym z księdzem Biskupem Tadeuszem Pikusem w Drohiczynie. Na tej uroczystości byli przedstawiciele z siedemnastu placówek, noszących imię św. Jana Pawła II oraz pięć nazwanych imieniem ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. O godzinie 10 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego rozpoczęła się msza święta. Następnie wszyscy obejrzeli w auli seminaryjnej, część artystyczną, przygotowaną przez młodzież z Gimnazjum Gminy Liw w Węgrowie, której dyrektor złożył w imieniu przybyłych, noworoczne życzenia pasterzowi diecezji drohiczyńskiej. Na koniec były życzenia przy opłatku oraz wspólny poczęstunek.


Opracowała: Tekst i zdjęcia Ewa Dybowska


6.stycznia 2016r
Święto Objawienia Pańskiego
Orszak Trzech Króli

W tym roku po raz pierwszy w naszej parafii został zorganizowany Orszak Trzech Króli.

O godzinie 11.15 sprzed budynku Szkoły Podstawowej w stronę kosowskiego kościoła wyruszył barwny korowód dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego miasteczka. Wiele osób założyło korony i królewskie płaszcze, a wszyscy uczestnicy tego radosnego pochodu głośno i radośnie śpiewali w drodze kolędy. Dzieci z naszej szkoły dumnie maszerowały na czele tej niezwykłej procesji. Mamy nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze więcej!


Królowie, królewny i Anioł z IVb


Monarchowie z kl.VIb


Opracowała: Tekst i zdjęcia Katarzyna Kurowicka


Wigilia szkolna

      Święta Bożego Narodzenia to czas pełen miłości, pojednania i wzruszeń. W ostatni dzień nauki przed świętami w naszej szkole panował wyjątkowy nastrój. W atmosferze radości i życzliwości dnia 22 XII 2015r. zostały wystawione Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane przez uczniów kl. IIIA i IIIB pod kierunkiem p. Ewy Dybowskiej i p. Jadwigi Kędzior. Wszyscy poczuli magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Po zakończonym występie publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami. Na zakończenie pani dyrektor złożyła życzenia przybyłym na uroczystość rodzicom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Po przedstawieniu uczniowie udali się do swoich klas, gdzie organizowano spotkania wigilijne, składano życzenia i łamano się opłatkiem.


Opracowała: Zdjęcia Katarzyna Kurowicka

Bożonarodzeniowe konkursy

W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie różne instytucje kulturalne ogłosiły rozmaite konkursy związane z tradycjami tych świąt.

Koło Regionalne działające w naszej szkole pod opieką pań Katarzyny Kurowickiej i Małgorzaty Łach, mając na celu przybliżenie dzieciom tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,rozwijanie i kształtowanie ich wyobraźni plastycznej oraz przestrzennej wzięło udział
w następujących przedsięwzięciach:

      • 7.grudnia 2015r Sokołowski Ośrodek Kultury zorganizował powiatowy konkurs plastyczny na SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ. Z naszej szkoły wzięło w nim udział 13 prac: 8 zbiorowych i 5 indywidualnych. Szopki wykonano z rozmaitych materiałów np.ze styropianu, kory drzew, tektury, płyty wiórowej, patyków czy zapałek, zaś figurki Świętej Rodziny oraz zwierząt zrobione zostały z papieru, modeliny i kawałków drewna.

      • 15.grudnia 2015r Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim ogłosił konkurs otwarty na OZDOBĘ CHOINKOWĄ. Do oceny przez jury wysłano 28 prac wykonanych indywidualnie przez uczniów klas IV-VI i I. Były to najróżniejsze bombki, gwiazdki, aniołki, mikołaje i łańcuchy choinkowe.


Ozdoby choinkowe wykonane pod opieką p.Małgorzaty Łach


Ozdoby choinkowe wykonane pod opieką p.Katarzyny Kurowickiej

      • 18.grudnia 2015r Kino HELIOS w Siedlcach ogłosiłoadresowany do dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli z Siedlec i okolic konkurs pt. BOŻONARODZENIOWE OZDOBY ŚWIĄTECZNE” Jego celem konkursu było upowszechnienie tradycji bożonarodze- niowych naszego regionu oraz promowanie aktywności twórczej i kreatywności dzieci. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na choinkach, ustawionych w holu kina Helios w Siedlcach.

Oto nasze prace konkursowe przygotowane pod opieką p.K.Kurowickiej.


A tak wygląda stojąca w holu kina Helios w Siedlcach choinka
ubrana w konkursowe ozdoby


Opracowała: Tekst i zdjęcia Katarzyna Kurowicka


Wystawa świątecznych talerzy ozdobnych w naszej szkole

      W okresie Bożego Narodzenia, ale i na kilka dni przed tymi świętami odbywa się wiele interesujących imprez związanych z nimi. Organizowane są świąteczne kiermasze bożonarodzeniowe. Śpiewane są kolędy i pastorałki oraz wystawiane są jasełka. Przygotowywane są Wigilie z symbolicznym dzieleniem się opłatkiem. Bywają konkursy na najpiękniejszą ozdobę choinkową czy bożonarodzeniową szopkę. Wszystko to sprawia, że dla każdego z nas ten okres w roku należy do szczególnie wyjątkowych.
      Kosów Lacki do tych zwyczajów bożonarodzeniowych dołożył jeszcze jedno nietypowe wydarzenie – wystawę świątecznych talerzy ozdobnych. Stało się to za sprawą Grażyny Niemierki, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, która była inicjatorką organizacji wystawy na terenie szkoły w Kosowie Lackim. Niezwykła ekspozycja świąteczna odbyła się 17 i 18 grudnia w holu szkoły. W tych dniach porcelanowe talerze kolekcjonerskie z dekoracjami świątecznymi pochodzące ze zbiorów Jacka Omieciucha – nauczyciela tejże szkoły – zostały pokazane uczniom, nauczycielom, a także odwiedzającym szkołę rodzicom. Należy przypuszczać, że była to jedyna taka wystawa świąteczna w bliższej i dalszej okolicy Kosowa.
      Na ekspozycji od czwartku do piątku zaprezentowano 85 różnorodnych talerzy z porcelany. Niektóra porcelanowe okazy miały ponad 40 lat. Ponad połowa pokazanych na wystawie talerzy pochodziła z Niemiec. Do talerzy niemieckich dołączono opisy ich dekoracji. Większość z nich przedstawiała bawarskie miejscowości, gdzie na rynku odbywa się kiermasz świąteczny lub ludzie podążają do świątyni na Pasterkę. Kilkanaście eksponatów było z Wielkiej Brytanii. Po kilka talerzy było polskich i duńskich. To właśnie w Danii w 1895 r. narodziła się tradycja talerzy Bożonarodzeniowych. Duńska firma Bing & Grondahl stworzyła pierwszy z serii talerzy przedstawiających tradycyjną zimową scenerię . Kobaltowo-białe talerze od ponad 100 lat są wypuszczane na rynek i są bardzo cenione przez hobbistów.
      Zbiór talerzy kolekcjonerskich Jacka Omieciucha wzbudził zachwyt. Szczególnie w przerwach pomiędzy lekcjami był on oblegany. Bardziej zaciekawione dzieci dotykały poszczególne eksponaty, podnosiły i oglądały je z bliska. Właściciel kolekcji opowiadał ciekawostki związane z niektórymi talerzami oraz opisywał co przedstawiają pewne dekoracje. Zdarzyło się też, że oglądająca osoba rozpoznała na talerzu kościół w niemieckiej miejscowości, w której pracowała. W drugim dniu wystawy uczniowie wzięli udział w plebiscycie na najpiękniejszy talerz. Plebiscyt cieszył się dużym zainteresowaniem, bo brało w nim udział 188 uczniów. Dzieciom podobało się aż 55 talerzy, na które wskazywali w głosowaniu. Po podliczeniu głosów okazało się, że najbardziej spodobał się Bożonarodzeniowy talerz z 1983 r. wyprodukowany przez fabrykę porcelany „Rosenthal”. Talerz z dekoracją wykonaną przez Bjorna Wiinblada – jednego z najsłynniejszych duńskich artystów – został wybrany przez 25 uczniów.
      Inicjatywa Dyrektor SP w Kosowie Lackim okazała się strzałem w dziesiątkę. Przedsięwzięcie opłaciło się, bo uczniowie byli zainteresowani wystawianymi przedmiotami, a ich posiadacz – zadowolony, że mógł zaprezentować swoją kolekcję. Oglądający wystawę mieli okazję poznać nietypowe hobby jakim jest zbieranie porcelanowych talerzy kolekcjonerskich. Mogli również dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Do tego sukcesu należy dodać jeszcze kolejny – żaden talerz nie został uszkodzony. Można się więc spodziewać, że w przyszłości kolejna wystawa porcelany zostanie zrealizowana.
Opracowała: Joanna Omieciuch


Wizyta w Zagrodzie Edukacyjnej LATOSOWO

Gospodarstwa agroturystyczne nieustannie szukają nowych możliwości rozwoju. Jedną z nich jest przyjmowanie wycieczek szkolnych, edukowanie w zakresie ekologii, drogi od pola do stołu czy bogactwa kulturowego danych regionów.

Dnia 16.grudnia klasa IVb wraz z wychowawczynią p.KatarzynąKurowicką i nauczycielem przyrody p.Katarzyną Tomczuk na specjalne zaproszenie rodziców Miłki Latos wybrała się do położonej niedaleko Kosowa Zagrody Edukacyjnej LATOSOWO. Transport uczniów zapewnił UMiG Kosów Lacki.

Gospodarstwo państwa Katarzyny i Bartłomieja Latosów jest położone w małej wsi Henrysin, w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i liczy kilkanaście hektarów ziemi. Wokół rozciągają się lasy, łąki i pola. Dom gościnny z salą szkoleniową, w której mieliśmy zajęcia to stara chata z bala przeniesiona z okolicznej wioski i przystosowana na potrzeby edukacyjno-turystyczne.Gospodarze są miłośnikami przyrody, ekologii i zdrowej żywności. Zbierająi odnawiają wiele starych sprzętów, czy mebli. Sami uprawiają wiele gatunków warzyw, owoców, wyciskająsoki, robią tradycyjne przetwory spożywcze. Swoje doświadczenie i pasję chcą przekazać innym, zwłaszcza młodemu pokoleniu.

Uczestnicy spotkania wysłuchali interesującego wykładu pana Latosa o pochodzeniu, gatunkach i uprawie jabłoni.Dzieci przedstawiły przygotowane wcześniej prezentacje i ciekawostki o jabłkach.


Autorzy najlepszej pracy zostali wyróżnieni dyplomem oraz nagrodą-niespodzianką.


Następnie uczestniczyliśmy w procesie wyciskania soku z jabłek, które otrzymaliśmy od naszej pani dyrektor Grażyny Niemierki. Uczniowie sami kroili jabłka, pozbawiali je gniazd nasiennych, a następnie wyciskali w specjalnej prasie do wytłaczania soku.


Pani Katarzyna Latos przygotowywała w tym czasie sok z nowoczesnej sokowirówki, aby można było spróbować obu napojów i je porównać. Bezapelacyjnie wygrał ten wyciskany. Piliśmy go na zdrowie, a resztę zabraliśmy, aby poczęstować członków rodzin.

Było nam bardzo miło skorzystać z takiego wspaniałego zaproszenia. Wiele się nauczyliśmy, miło spędziliśmy czas. Dziękujemy rodzinie Latosów za cieple przyjęcie. Myślami już jesteśmy przy kolejnej planowanej na wiosnę wizycie.

Opracowała: Tekst i zdjęcia Katarzyna Kurowicka


Dzień Choinki

      Dzień 16 grudnia nie był w naszej szkole taką kolejną zwyczajną środą. Adwent powoli dobiega końca, więc aby jeszcze bardziej poczuć magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski wpadł na niecodzienny pomysł: uczniowie ustalili, iż będzie to Dzień Choinki. W tym dniu cała społeczność szkolna przyszła do szkoły ubrana jak świąteczne drzewka. Panowała pełna dowolność dekoracji, jednak im bardziej kolorowo, tym lepiej. Korytarze szkolne migotały wesoło od blasku lampek choinkowych, gwiazd, bombek i łańcuchów. W dodatku wszędzie było pełno zieleni, a w powietrzu jakby unosił się zapach świerku. Było tak świątecznie… Ten szczególny przedświąteczny czas stał się jeszcze bardziej niezwykły. A tylu pięknie udekorowanych żywych „choinek” w jednym miejscu na raz chyba jeszcze nigdzie nie było!
Opracowała: Irena Rytel


„Z kulturą na Ty”

W ramach realizacji projektu pt.„Z kulturą na Ty”, w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim 11.grudnia 2015r miał miejsce przegląd spektakli dla najmłodszych.Zorganizowała go pani Hanna Przesmycka - prezesStowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki. Był on okazją do spotkania na wspólnej zabawie dzieci
z przedszkola, „zerówek” oraz klas I - IIIszkoły podstawowej. Na scenie wystąpiły 3 zespoły:
• ze szkoły podstawowej,
• z gimnazjum,
• z liceum i zespołu szkół.

W świąteczny nastrój wprowadziła widzów uczennica kl.VIb Ewelina Krzymowska, śpiewając i grając na skrzypcach piosenkę o aniele. Koło Regionalne ze Szkoły Podstawowej w Kosowie pod opieka pań: Katarzyny Kurowickiej i Małgorzaty Łach przygotowało spektakl pt. „Mikołajkowa przemiana”. Jego głównym bohaterem jest samolubny chłopiec , który myśli tylko o własnych przyjemnościach. Nagle gubi mamę i wyrusza w świat na jej poszukiwanie. Na swej drodze napotyka wiele nieszczęśliwych postaci, znanych dzieciom z baśni, filmów i fantazji. Zaczyna wtedy dostrzegać potrzeby innych. To wpływa na zmianę jego postępowania. Już nie jest egoistą, chce pomagać tym, którzy cierpią. Na szczęście przychodzący w święta Mikołaj spełnia nawet najskrytsze marzenia i wszystko dobrze się kończy.


Razem ze Świętym dzieci zaśpiewały i zatańczyły piosenkę Majki Jeżowskiej „Kochany panie Mikołaju”, do której na keyboardzie akompaniował Szymon Rytel – uczeń kl.VIb.

Następnie wystąpił „zespół cyrkowy” Z PLO i ZS w Kosowie. Jak przystało na cyrk były i dzikie zwierzęta, i klown, i akrobaci.

Na koniec Zespół z Publicznego Gimnazjum pokazał „Zwariowaną bajeczkę”, w której pomieszali się bohaterowie, ale morał stanowiła zachęta do zdrowego odżywiania i rezygnacji z jedzenia słodyczy.

Teatr wpływa korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, stanowi równieżuzupełnienie treści programowych, stwarza dobrą atmosferę grupową i spełnia funkcję terapeutyczną. Jest wspaniałym pomysłem na dobre, wartościowe spędzenie czasu: i dla widzów, i dla …AKTORÓW!

Popatrzcie sami, co się dzieje za kulisami ?


Opracowała: tekst i zdjęcia - Katarzyna Kurowicka


„Malowane poezją i prozą Podlasia"
Powiatowy Konkurs Międzyszkolny

      W listopadzie br. Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Sokołowie Podlaskim zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z naszego powiatu, którego inspiracją była poezja regionalnych poetów.

Do 20.11.2015r wpłynęło 297 prac z 14 szkół powiatu sokołowskiego.

Jury pod przewodnictwem pana Piotra Marciniaka, artysty plastyka, zdecydowało w następujących wynikach:

• w kategorii klas I-III – 14 równorzędnych nagród i 9 wyróżnień
• w kategorii klas IV-VI – 8 równorzędnych nagród i 6 wyróżnień
• w kategorii uczniów gimnazjum – 8 równorzędnych nagród i 4 wyróżnienia

Ze Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim w konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas IV-VI – członków Koła Regionalnego działającego pod opieką Katarzyny Kurowickiej i Małgorzaty Łach.

Nagrodę zdobyła uczennica kl.IV B – Karolina Grabowska,


a uczeń kl.V A Radosław Karandys otrzymał wyróżnienie.


      Odbiór nagród nastąpił 9.grudnia 2015r w Sokołowie Podlaskim w siedzibie Starostwa Powiatowego, które było ich fundatorem. Ceremonię prowadziła pani Elżbieta Lewczuk – kierownik Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Sokołowie Podlaskim. Dyplomy i nagrody wręczała pani Marta Sosnowska – wicestarosta Sokołowa Podlaskiego oraz pani Teresa Olszewska – członek Zarządu Rady Powiatu.

      Na spotkaniu były obecne podlaskie poetki p.Danuta Kalinowska i p. Irena Filipczuk, które czytały swoje wiersze, cieszące się największą popularnością wśród młodych ilustratorów – uczestników konkursu.


      Na zakończenie prowadzący złożyli dzieciom, młodzieży i ich opiekunom obecnym podczas uroczystości serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.


Opracowała: K. Kurowicka


„Szopka Bożonarodzeniowa”
Konkurs Plastyczny


Sokołowski Ośrodek Kultury ogłosił konkurs plastyczny na SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ.

Do Konkursu przystąpić mogł dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także młodzież. Prace konkursowe będą oceniane
w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły gimnazjalne.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej w postaci przestrzennej pracy plastycznej. Technika i materiał wykonania prac dowolna, wykluczono jednak możliwość umieszczania w szopkach elementów gotowych, ogólnodostępnych w sprzedaży.

Do7.grudnia 2015r można było zgłaszać prace wykonane indywidualnie lub zespołowo.

W naszej szkole w konkursie wzięli udział członkowie Kola Regionalnego prowadzonego przez p.KatarzynęKurowicką oraz
p. Małgorzatę Łach. Uczniowie wykonali 13 szopek.Opracowała: K. Kurowicka


Mikołajkowy koncert zespołu LIMBOS

2. grudnia uczniowie klas I-III zostali zabrani przez zespół Limbos w muzyczną podróż po świecie.


Koncert nosił tytuł „Perełki z muzycznego oceanu”. Składał się z trzech części: słuchanie muzyki, rytmika i śpiew. Na wstępie słuchaliśmy utworu Nini Rosso „Cisza”, później muzyki dawnej dla dzieci w utworze Jana Sebastiana Bacha „Inwencja trzynasta” oraz muzyki polskiej, której słucha świat „Już nie zapomnisz mnie” H. Warsa. W drugiej części zespół zaprezentował „Marsz artystów” Izaaka Dunajewskiego z filmu „Cyrk” i „Dziewczynę o perłowych włosach” węgierskiej grupy Omega. Wysłuchaliśmy też azjatyckiej melodii „Calcuta”.


W trzeciej części p. Leszek Kowalik i wszyscy uczestnicy koncertu wspólnie śpiewali piosenki polskie „Cztery zielone słonie”, „Chwile, jak te”, „Do zakochania jeden krok” i przebój lata 2015 „Kamień z napisem Love”.


Uczniowie z wielką uwagą wysłuchali prezentowanych utworów i chętnie włączali się w wykonywanie piosenek.

Opracowała: E. Mateusiak


Mikołajki

      7 grudnia w naszej szkole panował wyjątkowy nastrój. Samorząd Uczniowski zaproponował, aby dzień po Mikołajkach, które w tym roku wypadły w niedzielę, był Dniem Czerwonej Czapeczki. I tak się stało. W salach lekcyjnych i na szkolnych korytarzach co krok spotkać można było Mikołaja, Elfa czy Śnieżynkę. Pojawiły się nawet Renifery! Przedświąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim. Było wesoło i choć śniegu na razie za oknem brak, to i tak czuliśmy się całkiem zimowo. Po prostu Mikołajkowo!


Opracowała: I. Rytel


Akcja charytatywna

      Nadszedł grudzień, Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a zatem nadszedł czas refleksji, troski o innych i dzielenia się tym co mamy. Samorząd Uczniowski, jak co roku, zachęca do udziału w akcjach charytatywnych. Aktualnie trwa sprzedaż kalendarzyków, z której dochód przeznaczony jest na rzecz podopiecznych Fundacji Pomóż i Ty. Fundacja ta działa od wielu lat wspomagając osoby niewidome i niepełnosprawne. Wszystkich, którzy są otwarci na problemy drugiego człowieka zachęcamy do nabycia kalendarzyka!


Opracowała: I. Rytel


Wycieczka do Sokołowa

      26 listopada uczniowie z klas IIa, IIc, i IIIb wraz z wychowawcami p. Elżbietą Piwko, p. Ewą Ciesielską, p. Ewą Dybowską
i p. Jolantą Dudek byli na wycieczce w Sokołowie Podlaskim. W Sokołowskim Ośrodku Kultury dzieci oglądały przedstawienie pt ,,Brzechwolandia”. Zabawki ożyły i przeniosły widzów do niesamowitej krainy wyobraźni. Śpiewały i recytowały one wiersze Jana Brzechwy.

Po przedstawieniu uczniowie miło spędzili czas w kręgielni. Gra w kręgle i bilard bardzo się wszystkim podobała. Po wyczerpującej zabawie wszyscy z apetytem zajadali pizzę.


Opracowała: E. Dybowska


Wycieczka do gospodarstwa Pana Andrzeja

      Dnia 19 listopada klasa III b była wraz z opiekunami p. Ewą Dybowską i p. Agnieszką Jagiełło-Rosłoń na wycieczce w gospodarstwie p. Andrzeja Oleszczuka.
Pan Andrzej hoduje ptactwo domowe ma ich 153 sztuki, w tym: 29 gatunków kur, 11gatunków kaczek, pawie, gołębie. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia najmniejszych i największych kur na świecie. Czymś niespotykanym była kura której ciało pokryte jest sierścią. Bardzo ładnie wyglądały też kury z czuprynami i upierzonymi nogami. Różnokolorowe kaczki są ozdobą gospodarstwa pana Andrzeja, który chętnie i ciekawie opowiada o swoich ptakach. Oprócz ptaków są tam też bardzo duże króliki belgijskie.


Opracowała: E. Dybowska


Wycieczka klas IV do Sokołowa Podlaskiego

W chłodny poranek 26.listopada 2015r klasy IVA i B oraz VA z naszej szkoły pod opieką pań polonistek: Małgorzaty Łach i Katarzyny Kurowickiej wyruszyły autokarem do miasta powiatowego – Sokołowa Podlaskiego.

Pierwszym punktem programu wycieczki było obejrzenie spektaklu pt. „Teatralne A..B..C..” w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia. Przedstawienie miało miejsce w Sokołowskim Ośrodku Kultury.

• Spektakl pt.”Teatralne A..B..C..”

Sztuka przedstawia historię młodego chłopaka – łobuziaka, który nie potrafi zachować się w teatrze. Za karę zostaje zatrzymany w zaklętej przestrzeni, na scenie. Dzięki magii miejsca spotyka tu postaci znane z historii teatru od starożytności do współczesności. Zamierzeniem autorów przedstawienia było pokazanie różnych sposobów przenoszenia sztuki na scenę: od teatru antycznego, gdzie aktorzy występowali w maskach i koturnach poprzez teatr cieni, pantomimę, teatr różnych lalek do aktoraw żywym planie. W dialogach nie zabrakło fachowej terminologii, co stanowi świetne powtórzenie wiadomości o teatrze.


• Kręgielnia YUNAVI


Po uczcie dla ducha pomyślano również o ciele – długo wyczekiwana wizyta w kręgielni YUNAVI sprawiła wielu osobom prawdziwą przyjemność.

Przez godzinę dzieci mogły wypróbować swoje umiejętności na 4 nowoczesnych, w pełni skomputeryzowanych torach do gry w kręgle.

Następnie każdy miał okazję zamówić i zjeść pyszną pizzę, którą wybrał w zależności od upodobań smakowych, pieczone nuggetsy lub skrzydełka z frytkami, a nawet lody. Było naprawdę bardzo smacznie.

W wyśmienitych humorach wróciliśmy do Kosowa.
Tekst i zdjęcia: K.Kurowicka


Andrzejki 2015

25 listopada2015r., jak co roku w Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim, odbyła się dyskoteka andrzejkowa, zorganizowana przez Samorząd Uczniowski (opiekunki SU: Dybowska Ewa, Gąsiorowska Małgorzata i Rytel Irena). Zabawa trwała od 16.00 do 19.30. Była głośna muzyka i wesołe tańce. Tradycyjnie już Koło Regionalnepod opieką pań: Katarzyny Kurowickiej i Małgorzaty Łach przygotowało wróżby andrzejkowe, na które czekało wiele osób.
Oto zespół wykwalifikowanych „Cyganek”


Aby skorzystać z ich usług, należało ustawić się w kolejce i odczekać swoje. Było wielu chętnych!

Zainteresowani mogli poznać swoją przyszłośćnp. imię żony lub męża; zawód, jaki będą wykonywać w dorosłym życiu; stan majątkowy za lat 10-15; markę posiadanego kiedyś samochodu i inne przepowiednie na dalsze losy.

Oczywiście - każdy wie, że wróżby te należy traktować z przymrużeniem oka, jako dobrą zabawę i dlatego… wszyscy tak świetnie się bawili!!!


Jakie imię będzie nosił twój przyszły mąż?


Kto nie ma szczęścia w kartach, ma szczęście w miłości.


Tradycyjne lanie wosku - przez dziurkę od klucza lub uchwyt kłódki.


Tekst i zdjęcia: K.Kurowicka


VIII KONKURS RECYTATORSKIIM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim co roku organizuje konkurs recytatorski,
w którym uczestnicy (3 kategorie wiekowe: klasy I-III, kl.IV-VI oraz gimnazja) deklamują utwory poety.

ur. 23 stycznia1905 w Warszawie, zm. 6 grudnia1953 tamże).

• ETAP SZKOLNY KLASY IV-VI - 13.11.2015

W etapie szkolnym grupy wiekowej kl.IV-VI, który odbył się 13.listopada o godz.9.00wzięło udział aż 23 uczestników, przygotowywanych przez nauczycieli polonistów:p.K.Kurowickąi p.M.Łach

    • Z klasy IVa – 5 osób
    • Z klasy IVb – 4 osoby
    • Z klasy Va – 3 osoby
    • Z klasy Vb – 3 osoby
    • Z klasy VIa – 3 osoby
    • Z klasy VIb – 5 osób

Uczniowie recytowali różne wiersze Gałczyńskiego, a największą popularnością cieszył się utwór „Sen żołnierza”oraz „Dlaczego ogórek nie śpiewa”.
Komisja w składzie: Kurowicka Katarzyna, Łach Małgorzata i Zych Agnieszka wybrała spośród wszystkich recytatorów 12 osób, które będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach gminnych:

1. Ajdys Karolina kl.VIa
2. Frąc Oliwia kl.Vb
3. Godlewska Kinga kl.Va
4. Harasim Ewelina kl.Va
5. Kamińska Aleksandra kl.Vb
6. Kraska Wiktoria kl.IVa
7. Latos Dobromiła kl.IVb
8. Maleszewski Rafał kl.Vb
9. Materska Marta kl.VIa
10.Olszewska Natalia kl.VIb
11.Pogorzelski Kamil kl.Va
12. Zych Katarzyna kl.IVb


Pamiątkowe zdjęcie obok Leśniczówki w Praniu
zrobione podczas wycieczki w maju 2015r
Do eliminacji gminnych z klas I-III panie: Ewa Dybowska, Elżbieta Piwko, Ewa Ratyńska i Ewa Ciesielska wytypowały następujące osoby:

1. Eliza Kryczka kl.IIa
2. Klaudia Toruszewskakl.IIa
3. Maja Przewoźna kl.IIa
4. Kuba Kruk kl.IIb
5. Natalia Toruszewskakl.IIb
6. Amelia Wilgoskl.IIb
7. Mateusz Wyszomierski kl.IIb
8. Małgorzata Winnicka kl.IIc
9. Piotr Wesołowski kl.IIc
10. Kinga Wyszomierska kl. IIIb
11. Magdalena Zakrzewska kl.IIIb
12. Aleksandra Badura kl.IIIb
13. Iga Stefańczuk kl.IIIb
14. Ewa Kucharek kl.IIIb

• ETAP GMINNY - 16.11.2015

Dnia 16.listopada 2015r o godz.10.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne konkursu. Naszą szkołę reprezentowały tam 2 grupy:
• 14 dzieci z klas I – III
• 12 uczniów z klas IV-VI
Jury w składzie:

• Małgorzata Adamczyk – Kierownik Biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim
• Jolanta Wdowińska – instruktor w M-GOK Kosów Lacki
• Elżbieta Kulik – emerytowana nauczycielka nauczania zintegrowanego
• Bożena Andrzejczuk – pracownik UMiG Kosów Lacki
po wysłuchaniu recytatorów w kategorii klas I-III, przyznało:
I miejsce–Magdalenie Zakrzewskiej z kl.IIIb
II miejsce–Idze Stefańczuk z kl.IIIb

III miejsce–Elizie Kryczce z kl.IIa
Wyróżnienia: Klaudii Toruszewskiej z kl.IIa
                        i Kindze Wyszomierskiej z kl.IIIb


w kategorii klas IV - VI, przyznało:
I miejsce – Oliwii Frąc z kl.Vb
II miejsce – Rafałowi Maleszewskiemu z kl.Vb

III miejsce – Katarzynie Zych z kl.IVb
Wyróżnienia: Marcie Materskiej i Karolinie Ajdys
                        ( obie z kl.VIa)

Zwycięzcy I i II miejsc zakwalifikowali się do Finału Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.
• FINAŁ POWIATOWY25.11.2015
Dnia 25.listopada 2015r o godz.10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.K.I.Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim odbył się finał konkursu. Recytacjom utworów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego przysłuchiwała się komisja w składzie:

• Marta Banasiuk
• Irana Roman
• Maria Zdun
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
• Z klas I-III – Magdalena Zakrzewska
i Iga Stefańczuk (obiez kl.IIIb)
• Z klas IV-VI – Oliwia Frąci Rafał Maleszewski (oboje z kl.Vb)


W kategorii klas I-III Magdalena Zakrzewskazajęła III miejsce.W kategorii klas IV-VI Rafał Maleszewskizdobył wyróżnienie.

Serdeczne gratulacje!!!

Opracowała: K.Kurowicka


Listopadowe zajęcia przyrody w klasach szóstych

Dnia 12 i 13 listopada 2015r odbyły się w klasach szóstych lekcje na temat „Badamy przewodnictwo elektryczne różnych ciał”.

Podczas zajęć uczniowie samodzielnie konstruowali obwody elektryczne oraz badali, czy przyniesione przez nich przedmioty przewodzą prąd. Przeprowadzali obserwacje i formułowali wnioski z doświadczeń.

Jak ciekawe były to zajęcia? Popatrzcie sami…


Opracowała: Katarzyna Tomczuk


Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia

      19 listopada 2015 uczniowie klasy VI a, należący do Koła sympatyków zdrowego stylu życia (KSZSŻ), zorganizowali
w naszej szkole obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia. Przygotowali barwny happening, którego celem było zniechęcenie dzieci i młodzieży do palenia papierosów.


      Do obchodów aktywnie włączyli się też wychowawcy i uczniowie klas I – VI, przygotowując ciekawe plakaty, które można było podziwiać na korytarzu szkolnym.


Opracowała: K.Tomczuk


Podsumowanie konkursu „Młodzi o Kosowie 2015”

      11.listopada 2015r podczas akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości ogłoszono wyniki IV edycji Konkursu im.Feliksa Wolińskiego pt. „Młodzi o Kosowie”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki, zaś fundatorem nagród – sukcesor właścicieli Stajni Lubicz w Kosowie p.Woliński. Nasza szkoła brała w nim liczny udział – prace napisało aż 36 uczestników. Jury konkursu:

    • Artur Ziontek – historyk literatury i regionalista
    • Longina Oleszczuk – radna powiatu
    • Hanna Przesmycka – prezes Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki

doceniło wkład pracy i zaangażowanie wszystkich uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i przyznało nam nagrodę specjalną w wysokości 400zł przeznaczoną na poczęstunek w Restauracji „Pałacowa”.


W poniedziałek 23 IX 2015r o godz.10.00 wyruszyliśmy spacerkiem do położonej niedaleko szkoły pizzerii.
Czekała już na nas sala i nakryty stół. Każdy mógł zamówić swoja ulubioną pizzę lub frytki oraz sok.


W miłej atmosferze spędziliśmy wspólnie czas razem z paniami – opiekunkami Koła Regionalnego: Katarzyną Kurowicką
i Małgorzatą Łach.

To one zachęciły uczniów do wzięcia udziału w konkursie, skłaniały dointensywnej pracy, poprawiały błędy itp. Bez ich mobilizacji nie byłoby takich wyników.

Komisji konkursowej zaś dziękujemy za taką „smakowitą nagrodę”

Czekamy na kolejne konkursy i …nagrody!

Bo apetyt rośnie w miarę jedzenia :)!

Na zakończenie zrobiliśmy jeszcze pamiątkową fotografię.


Opracowała: K.Kurowicka

Ślubowanie klas I

      17. listopada w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim odbyło się ślubowanie uczniów klas I. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: sekretarz gminy p. Daniela Prokopczuk, ksiądz proboszcz Tomasz Pełszyk, dyrektor przedszkola p. Elżbieta Pietrzykowska i wychowawczynie z przedszkola p. Elżbieta Skorupka, p. Małgorzata Mikołajczuk, p. Beata Leszczyńska, uczniowie klas II-III z wychowawcami, rodzice i inni członkowie rodzin pierwszaków.
        Uroczystość rozpoczęła p. Grażyna Niemierka, dyrektor szkoły, która powitała zebranych gości.
        Następnie swoje umiejętności zaprezentowały dzieci z klas I. Polonez w ich wykonaniu wywołał aplauz publiczności.
U niejednego rodzica można było dostrzec w oku łezkę wzruszenia. Później dzieci deklamowały wiesze i śpiewały piosenki.
Na zakończenie części artystycznej tańczyły cha - chę.
      Wreszcie nadszedł czas na najważniejszą chwilę – uroczyste ślubowanie i pasowanie. Uczniowie otrzymali
też okolicznościowe dyplomy i mnóstwo prezentów. Serdeczne życzenia do dzieci skierowała pani dyrektor i zaproszeni goście. Potem zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
      Do ślubowania przystąpiło 62 uczniów. Tegoroczni pierwszoklasiści uczą się w 3 klasach, których wychowawczyniami
są panie: Barbara Masłowska, Elżbieta Mateusiak i Hanna Ratyńska.
      Wszystkim życzymy wielu sukcesów w nauce i wytrwałości w odkrywaniu świata.


Opracowała: Elżbieta Mateusiak

Śniadanie Dajcie Moc!

Śniadanie Daje Moc!

„Śniadanie daje moc” to program zwiększający świadomość na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz promujący zasady zdrowego odżywiania. W tym roku Dzień Śniadanie Daje Moc obchodziliśmy 6. listopada. Do akcji w naszej szkole przystąpiło 155 uczniów klas I-III.


O planach zorganizowanie tego święta wcześniej zostali poinformowani rodzice. To oni pomogli zgromadzić potrzebne produkty i sprzęt. Zaangażowali się również w tworzenie posiłku.


Na pięknie udekorowanych stołach w klasach I-III znalazły się kanapki, tosty, sałatki, szaszłyki i soki.


Samodzielnie przygotowane i degustowane w grupie śniadanie wszystkim smakowało.
Opracowała: Elżbieta Mateusiak

11 listopada 2015r.
Narodowe Święto Niepodległości

      W tym roku obchodziliśmy 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą
o godz.10.00, która sprawował ksiądz kanonik Tomasz Pełszyk – proboszcz parafii Kosów Lacki. Następnie władze samorządowe, poczty sztandarowe harcerze z 40 DH pod opieką dh Hanny Ratyńskiej oraz mieszkańcy Kosowa przemaszerowali w pochodzie ulicą Wolności do pomnika Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wieńce i oddano salwę honorową .      Ciąg dalszy obchodów Święta Niepodległości miał miejsce w Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury.
Spotkanie rozpoczął swoim przemówieniem Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki p.Jan Słomiak. Powitał on przybyłych gości
i zgromadzonych licznie mieszkańców miasta i okolic.


Na widowni zasiedli m.in. Ks. Proboszcz Tomasz Pełszyk, Radna Powiatu p.Longina Oleszczuk, Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Kosów Lacki p.StaniaławKuziak, sukcesor właścicieli Stajni Lubicz p.Maciej Woliński, p.Artur Ziontek (współautor
książki o Kosowie), dyrektor M-GOK p.Ewa Rutkowska, weterani wojenni i dyrekcje szkół kosowskich: p.Grażyna Niemierka
i p.Elżbieta Mateusiak ze Szkoły Podstawowej im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego, p.Elżbieta Radomska z Publicznego Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego oraz p.Hanna Przesmycka z Publicznego Liceum im. Orła Białego.


      Część artystyczną z okazji tego święta przygotowała społeczność naszej Szkoły Podstawowej. W montażu słowno-muzycznym pt. „W drodze do Niepodległej” wzięły udział dzieci z klas IV – VI pod opieką nauczycieli historyków: p.Huberta Mroza i p.Jacka Omieciucha. Oprawą muzyczną i scenografią zajęła się p.Barbara Mazurczak, ucząca muzyki i plastyki. Część integralną przedstawienia stanowiła prezentacja multimedialna autorstwa p.Jacka Omieciucha.
      Na początku spotkania wspólnie odśpiewany został hymn państwowy. W trakcie inscenizacji uczeń prowadzącyw skrócie zobrazował sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych.Patriotyczne wiersze recytowano z wielkim zapałem.
Ich interpretacje pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.Chór szkolny przypomniał znajome pieśni m.in. „Piechota” czy „Legiony”. Podczas całej uroczystości panowała wyjątkowa atmosfera.


Ta niecodzienna lekcja patriotyzmu pomogła docenić odwagę i poświęcenie naszych przodków w walce o niepodległośćoraz przypomniała wszystkim, że pielęgnowanie naszych tradycji, to patriotyzm.


      W tym świątecznym dniu ogłoszono wyniki IV edycji Konkursuim.Feliksa Wolińskiego pt. „Młodzi o Kosowie”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki, zaś fundatorem nagród – sukcesor właścicieli Stajni Lubicz w Kosowie p.Woliński. Nasza szkoła brała liczny udział w tym przedsięwzięciu – pracenapisało
aż 36 uczestników. Komisja w składzie:
            • Artur Ziontek – przewodniczący
            • Longina Oleszczuk
            • Hanna Przesmycka – prezes Stowarzyszenia


W kategorii „uczniowie szkół podstawowych” przyznała:
>> 2 równorzędne nagrody I po 300 zł uczniom klasy VIb:
Tomaszowi Ciesielskiemu iMichałowi Dykowskiemu>> 1 nagrodę II (200zł) uczennicy klasy IVb – Katarzynie Zych


>> Nagrodę specjalną (400zł) dla wszystkich uczestników konkursu z Koła Regionalnego
Szkoły Podstawowej z Kosowa LackiegoNagrodę odbierają opiekunki Koła Regionalnego:
p.KatarzynaKurowicka i p.Małgorzata Łach

Uczestnicy konkursu „Młodzi o Kosowie”

      Na zakończenie uroczystości wszyscy mogli spróbować ugotowanej w wojskowej kuchni polowej grochówki z kiełbaską oraz tradycyjnej kawy zbożowej. Posiłek podawali uczniowie klasy mundurowej z miejscowego LO.

Opracowała: K.Kurowicka

1.listopada
Wszystkich Świętych

W dniu Zaduszek,
W czas jesieni,
Odwiedzamy bliskich groby,
Zapalamy zasmuceni
Małe lampki - znak żałoby.

Światła cmentarz rozjaśniły,
Że aż łuna bije w dali,
Lecz i takie są mogiły,
Gdzie nikt lampki nie zapali.


Władysław Broniewski "Zaduszki"Takie ciche, ciche święto,
Rozjarzone świeczkami,
Dzień, w którym serce pozdrawia,
Pamięta
Tych, co rozstali się z nami.

Święto rozsnute mgliście
Nad jesiennym, zadumanym światem,
Gdy żywi zmarłym dobrą myśl wyślą,
Zmiotą z grobu zeschłe liście,
Położą kwiatek.


Hanna Łochocka "Dzień zaduszny"
      Jak co roku, w dzień Wszystkich Świętych przedstawicielka Koła Regionalnego i jego opiekunka Katarzyna Kurowicka składają wiązankę i zapalają znicze na grobach dawnych właścicieli Kosowa – rodziny Kuszllów.
Za ufundowanie kwiatów i zniczy składamy podziękowanie opiekunkom Spółdzielni Uczniowskiej p.Agnieszce Zych i p.Katarzynie Tomczuk.
Opracowała: K.Kurowicka

Opieka nad zaadoptowanym zabytkiem w ramach projektu:
Ślady przeszłości

Jak co roku, przed dniem Wszystkich Świętych Koło Regionalne ze
Szkoły Podstawowej im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego porządkuje na
cmentarzu groby rodziny Kuszllów – dawnych właścicieli Kosowa.

      Grono „regionalistów” powiększyło się w tym roku o kilkunastu nowych
członków z klasy IVb. W sobotę 24 X wszyscy razem z p.KatarzynąKurowickąz
zapałem zabrali się do pracy: gracowali,wyrywali chwasty, wynosili śmieci do
kontenerów i grabili liście.


Wkrótce uporaliśmy się z porządkami.


Nasze Koło Regionalne rozpoczęło swoja działalność w maju 2004 roku,
natomiast 28.października 2004r miała miejsce uroczysta adopcja tego
zabytku.Opiekę nad nim przekazał nam ówczesny proboszcz parafii
ś.p.ks.Stanisław Kurek. Było nam niezwykle miło gościć wtedy p.Zygmunta
Tomasza Kuszla – potomka właścicieli Kosowa, który przybył do naszej szkoły z
tej okazji.
Opracowała: K.Kurowicka

Dzień Papieski

W tym roku XV Dzień Papieskiobchodzony był w niedzielę 11 października 2015 r. pod
hasłem „Jan Paweł II – patron rodziny”.W wielu miastach w ostatnichdniach
zorganizowanezostały wydarzenia przypominające nauczanie papieskie św. Jana Pawła II.
Również w Kosowie Lackim uczciliśmy pamięć o największym Polaku naszych czasów
wspomnieniem, poezją i muzyką, która poruszyła wiele serc.
18.pażdziernika o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury uczniowie-
członkowie Koła Regionalnego ze Szkoły Podstawowej im.Stefana Kardynała
Wyszyńskiego pod opieką pań Katarzyny Kurowickiej, Małgorzaty Łach i Hanny
Ratyńskiej wystąpili w montażu słowno-muzycznym pt. „Dzięki Ci, Panie, za Jana
Pawła II”.


Podczas tej uroczystości przypomniana została postać Karola Wojtyły, Jego życie, służba
Bogu i ludziom. Pragnęlibyśmy, aby na zawsze pozostał On w naszych myślach i sercach,
stał się wzorem do naśladowania.
Święty Jan Paweł II był niezwykłym człowiekiem. Bardzo bliska była mu rodzina, dzieci i
młodzież. Nigdy nie krytykował młodych ludzi, ale wiązał z nimi wielkie nadzieje. Uczył,
że trzeba mieć dobre wzorce i autorytety, wówczas łatwiej jest być wartościowym
człowiekiem.

              „Tak mówił Papież…” - śpiewa Katarzyna Zych

W spektaklu zabrzmiały niezwykle trafne i głębokie sentencje z Papieskich kazań, piękne
wiersze i ulubione pieśni Ojca Świętego. Ilustrację do słowa mówionego stanowiła
prezentacja multimedialna wyświetlana jako część scenografii wykonanej przez panie
reżyserujące przedstawienie.
Dzieci recytowały utwory poetyckie, śpiewały oraz grały na skrzypcach i keyboardzie.


„Leć, muzyczko, do niebiańskiej krainy..” „Kochamy Cię, Janie Pawle II” śpiewają dzieci Amelia Rostkowska – śpiewSzymon Rytel – gra na keyboardzie Ewelina Krzymowska – gra na skrzypcach

Publiczność zgromadzona na sali w skupieniu i zadumie wsłuchiwała się w prezentowany
repertuar, wielokrotnie przerywając występy brawami. Wśród zaproszonych gości byli:
Wicestarosta Sokołowa Podlaskiego p.Marta Sosnowska, Radna Powiatu Sokołowskiego
Longina Oleszczuk, Burmistrz Miasta i Gminy p.Jan Słomiak, Przewodniczący Rady
Gminy p.StanisławKuziak, Proboszcz Parafii Kosów Lacki ks.TomaszPełszyk, Dyrektor
Szkoły Podstawowej p.GrażynaNiemierka i Wicedyrektor Elżbieta Mateusiak, Dyrektor LO
p.Hanna Przesmycka. Na zakończenie podziękowano oklaskami artystom oraz opiekunkom i pogratulowano tak pięknego wystąpienia.

 
Opracowała: K.Kurowicka
Dzień Edukacji Narodowej

Wycieczki szkolne należą do bardzo lubianych form integracji grupy. Mają w sobie
wiele zalet i lubią je nie tylko dzieci, ale również dorośli. Dlatego właśnie w ramach
obchodów Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele i pracownicy obsługi z naszej
szkoły po całym tygodniu pracy 16.października 2015r wybrali się do teatru. O
godz.16.00 wyruszył autobus, który zawiózł uczestników wyjazdu do Węgrowa.

W miejscowym Ośrodku Kultury widzowie mogli obejrzeć spektakl pt. „Dwie morgi
utrapienia" w reżyserii Marka Rębacza.


„Marian Kosela, samotny mężczyzna, gospodarzy na dwóch morgach gruntu. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że owe dwie morgi położone są w samym centrum wielkiego miasta. Dziwnym trafem, może z racji uporu Koseli, to mikre gospodarstwo ocalało przed wywłaszczeniem. Teraz, w czasach kapitalizmu i wolnego rynku, na ten smakowitykawałek ziemi, ostrzą sobie zęby poważni inwestorzy z wielkimi pieniędzmi. I gotowi są wielkie pieniądze za te dwie morgi zapłacić, ale Kosela ani myśli sprzedać. I choć syn i córka mocno na niego naciskają, gospodarz pozostaje twardy jak skała. Ziemi sprzedać nie planuje. Planuje natomiast załatwić z nimi poważne rodzinne interesy, ma swój plan i - jak się okaże - przechytrzy wszystkich. „Sztuka miała swoją premierę w Teatrze Kwadrat w 1997 roku. Spektakl
wystawiony ponad 500 razy był najdłużej graną, na scenie jednego teatru, polską
komedią współczesną w historii.Na jej podstawie w roku 2002 powstał film fabularny
„Zróbmy sobie wnuka” w reżyserii Piotra Wereśniaka (z Andrzejem Grabowskim w roli
głównej), do którego Rębacz pisał scenariusz.W oglądanym przez nas przedstawieniu
występowali: Magdalena Wójcik, Klaudia Halejcio, Andrzej Grabarczyk , Mikołaj
Roznerski i Tadeusz Chudecki.
Spektakl zachwycił nashumorem słownym i sytuacyjnym. Co i rusz na widowni
wybuchały salwy śmiechu. Spodobały się też wyraziste portrety każdej z występujących
postaci. Po zakończeniu przedstawienia aktorzy otrzymali gromkie brawa, a troje
wylosowanych z publiczności widzów (m.in. „nasza” p.Brygida Wesołowska) zostało
obdarowanych plakatami z autografami aktorów.


Dodać trzeba, że to wydarzenie kulturalne było pięknym wstępem do tego, co jeszcze
czekało nas po spektaklu. Wszyscy uczestnicy wycieczki zaproszeni zostali nauroczystą
kolację do restauracji „EVEREST”. Motywem
przewodnim lokalu jest postać Mistrza Twarowskiego oraz jego magiczne
zwierciadło. Restaurację oraz salę konferencyjno-bankietową zdobią piękne reliefy
autorstwa Aleksieja Pawluczuka przedstawiające średniowieczne sceny znane z wielu
legend o Mistrzu Magii. Jest to jedyna taka kolekcja na świecie!

 
Opracowała: K.Kurowicka


Wizyta księdza Biskupa Tadeusz Pikusa
w Szkole Podstawowej im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Kosowie Lackim

W dniach 5 – 12 października 2015 roku parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w
Kosowie Lackim przeżywała wizytację kanoniczną Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa.
W jej ramach Jego Ekscelencja odwiedził szkoły znajdujące się na terenie parafii. Wizyta Ks.
Biskupa w Szkole Podstawowej im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbyła się 12
października. W progi tej najstarszej w gminie placówki wprowadziła szacownego gościa
pani dyrektor Grażyna Niemierka i harcerze z drużyny„Biedroneczki”z opiekunką p.Hanną
Ratyńską. Dostojny Gość na spotkanie przybył w towarzystwie sekretarza ks. Tomasza
Szmurło oraz ks.kanonika Tomasza Pełszyka – proboszcza parafii i dziekana dekanatu
sterdyńskiego.

O godz.9.30 zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie, ich rodzice, nauczycielei
pracownicy obsługiwspólnie odśpiewali pieśń „Bądź pozdrowiony, Gościu nasz…”.

Na początku tego niecodziennego spotkania słowa powitania w stronę Ks. Biskupa skierowała
Dyrektor Szkoły p.G. Niemierka. W swojej przemowie wskazała na wartości chrześcijańskie i
patriotyczne, które promuje nasza szkoła, przybliżyła naszemu Gościowi historię placówki
oraz opowiedziała o jej funkcjonowaniu w ostatnich latach, ilustrując najważniejsze
wydarzenia prezentacją multimedialną.

Część artystyczną z tej okazji przygotowały razem z dziećmi opiekunki Koła Regionalnego
p.KatarzynaKurowicka i p.Małgorzata Łach, a dekoracją i oprawą muzyczną zajęła się
p.Barbara Mazurczak – nauczyciel muzyki i plastyki.

W montażu słowno-muzycznym zabrzmiały piękne wiersze i piosenki oraz myśli naszego
Patrona, Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, będące mottem tegorocznej
pracy wychowawczej: „Czynnie współczuj w cierpieniu, chętnie śpiesz z pociechą, radą,
pomocą, sercem”
. Na zakończenie uczniowie zwrócili się do księdza biskupa słowami: „Bądź
nam Pasterzem troski pełnym…”i poprosili, by pobłogosławił całej społeczności szkolnej.

Następnie Ks. Biskup skierował słowo do zebranych w auli. Nawiązując do inscenizacji
wskazał mocną wiaręchrześcijańską jako element konieczny na drodze do prawdziwego
szczęścia i świętości.Spotkanie nie mogło się odbyć bez miłej i serdecznej rozmowy z
najmłodszymi uczniami naszej szkoły. Na zakończenie spotkania Jego Ekscelencja ksiądz
biskup Tadeusz Pikus pomodlił się wraz uczestnikami apelu i udzielił obecnym pasterskiego
błogosławieństwa, a następnie przyjął od społeczności szkolnej życzenia i upominek. Było to
niezwykłe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej szkoły.

Po ogólnym spotkaniu Ksiądz Biskup spotkał się z Gronem Pedagogicznym i pracownikami
szkoły. Podziękował wszystkim za kształtowanie osobowości młodych ludzi, którzy w
przyszłości będą tworzyć Polskę.


 
Opracowała: K.Kurowicka


Coś dla ducha, coś dla ciała - wycieczka do Siedlec

      Wycieczki szkolne to zawsze wielka radość dla uczniów. Nie tylko bawią i uczą, ale też pozwalają na urozmaicenie nauki oraz oderwanie się od szkolnej ławki. W ramach integracji uczniów Szkoły Podstawowej im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego wychowawczynie klas IVa, IVb oraz VIb: p. Urszula Mąka, p.Katarzyna Kurowicka, p.Grażyna Niemierka oraz p.Agnieszka Zych zabrały swoich wychowanków do Siedlec.
     Wczesnym rankiem 7.października wyruszyliśmy w drogę. Pierwszym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.


Oficjalnie zostało otwarte 1 czerwca 2000 roku. Znajduje się w nim wiele eksponatów związanych z historią diecezji i dziejami Kościoła Katolickiego.
Do najcenniejszych należy jedyny w Polsce obraz pędzla El Greca „Ekstaza świętego Franciszka” znaleziony na plebanii w Kosowie Lackim.


Kolejnym miejscem, które z zainteresowaniem obejrzeliśmy była siedziba Katolickiego Radia „Podlasie”. Najpierw wysłuchaliśmy opowieści o pracy w tym miejscu, a następnie każdy mógł spróbować jej sam – kilka słów do mikrofonu, nagranie, a potem nie wszyscy poznali swe głosy w zarejestrowanej audycji.
Na koniec wizyty zrobiono nam pamiątkowe zdjęcie.


Uwaga! Nagranie!


      Pamiątkowe zdjęcie w Katolickim Radiu PODLASIE

      O godzinie 11.30 rozpoczął się seans w kinie Helios. Z zainteresowaniem i wielkimi emocjami obejrzeliśmy film pt.”Mały Książę”. Jego niezwykły bohater przypomniał wszystkim widzom, czym jest przyjaźń, miłość, odpowiedzialność, szczęście.      Pamiątkowe Po tej przepięknej uczcie duchowej był czas wolny. W Galerii Siedlce uczestnicy wycieczki mogli posilić się jednym z punktów gastronomicznych, a także zrobić małe zakupy.
      Ostatni punkt wycieczki to dwugodzinny pobyt w Parku Wodnym Siedlce. Pod czujnym okiem ratowników mogliśmy do woli korzystać z basenu rekreacyjnego, który sprawił, że zapomnieliśmy o codziennych trudach, a jego liczne atrakcje były doskonałą odskocznią od pracy i nauki. Gejzery wodne, wodny masaż, bicze, leżanki, dwie wodne zjeżdżalnie (mniejsza o długości 51 metrów i większa, o długości 78 m) - to tylko niektóre z nich. Tutaj też znajduje się rwąca rzeka, nad którą unoszą się biegnące nad lustrem wody dwa mostki. Osoby świetnie pływające mogły skorzystać z basenu sportowego o wymiarach 25 x 21 m z ośmioma torami pływackimi.


      Wypoczęci, zrelaksowani i pełni wrażeń wróciliśmy wieczorem do Kosowa. Odliczamy już dni do następnej wycieczki.
Opracowała: K.Kurowicka


Wycieczka do lasu

      Pierwszego października klasy drugie pod opieką wychowawczyń Ewy Ciesielskiej, Eli Piwko, Ewy Ratyńskiej i Jolanty Dudek wybrały się do pobliskiego lasu w celu zaobserwowania zmian zachodzących w przyrodzie związanych z nadejściem jesieni. Dzieci zapoznały się również z budową lasu, z jakich warstw składa się las. Wiązało się to
z pokonywaniem licznych przeszkód w terenie. Drugoklasiści wykonali również prace plastyczne, na których odwzorowali korę drzew oraz kształty liści. Na koniec ruszyli
w poszukiwaniu darów jesieni.

Opracowała: J.Dudek


Wycieczka do Ciechanowca i Zuzeli

      24.września 2015r. Koło Regionalne rozpoczęło swą działalność w roku szkolnym 2015/2016 wycieczką.
     W czwartkowy słoneczny poranek klasy IVb, Va i VIb pod opieką pań: Katarzyny Kurowickiej, Małgorzaty Łach, Agnieszki Steć i Grażyny Niemierki wybrały się na wycieczkę do Ciechanowca i Zuzeli.

      W Ciechanowcu zwiedziliśmy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka , które powstało w 1962 r. Znajduje się ono w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku (dawna posiadłość rodziny Starzeńskich) , odbudowanym ze zniszczeń wojennych w latach 1966-1969.

Muzeum posiada dziewięć działów: Etnograficzny, Historyczno- Artystyczny, Budownictwa Wiejskiego-Skansen, Techniki Rolniczej, Historii Uprawy Roślin, Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich, Tradycji Zielarskich, Muzeum Weterynarii i Oświatowo-Promocyjny.

Zbiory Muzeum liczą ponad 28 000 eksponatów (w tym ponad 300 maszyn i narzędzi rolniczych), które prezentowane są zwiedzającym w 43 ekspozycjach stałych.
W Skansenie Mazowiecko-Podlaskim zgromadzono 47 zabytkowe obiekty architektury drewnianej ( XVIII - pocz. XX w.), które ulokowano w trzech zespołach, z pełnym wyposażeniem wnętrz.
W parku krajobrazowym rośnie ponad 100 gatunków drzew i krzewów - w tym 19 pomników przyrody.
W jednym z budynków mieści się Muzeum Pisanki.


      Następnie pojechaliśmy do Zuzeli, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia – we wsi Zuzela miejscu urodzenia patrona naszej szkoły - kardynała Stefana Wyszyń-skiego (3 marca 1901 r.). Mieści się ono w zrekonstruowanym drewnianym budynku dawnej szkoły, do której przyszły Prymas uczęszczał w latach 1908-1910.
W pomieszczeniu po lewej stronie odtworzono mieszkanie Państwa Wyszyńskich, po prawej izbę szkolną z początku XXw.


      Po muzeum i kościele oprowadzał nas ks. kanonik Jerzy Krysztopa, proboszcz parafii, który udzielił nam swej gościny w sadzie, gdzie zjedliśmy upieczone nad ogniskiem kiełbaski.
 
Opracowała: K.Kurowicka


Nasi harcerze na odchodach 100-lecia sokołowskiego harcerstwa

      Obchody z okazji 100-lecia harcerstwa na ziemiach sokołowskich rozpoczęły się Mszą Św. w konkatedrze, na którą przybyli: poczty sztandarowe, zaproszeni goście, harcerze i zuchy. Podczas mszy poświęcono tablicę upamiętniającą te obchody. Następnie, pod wodzą orkiestry strażackiej, wszyscy uczestnicy udali się na Szewski Rynek, gdzie odbyło się pożegnanie starego sztandaru hufca i przekazanie nowego.
     Po części oficjalnej pod asystą orkiestry strażackiej w zwartym szyku wszyscy przeszli pod hufiec, gdzie wykonano pamiątkowe zdjęcie. Następnie odbyła się prezentacja laureatów festiwalu i konkursu „Harcerstwo w mojej rodzinie”. Wśród nich nie zabrakło naszych harcerzy. Nagrodę otrzymały: dh. Hanna Ratyńska (kat. literacka) i Gabriela Grabowska (kat. plastyczna). Podczas części artystycznej wystąpili laureaci festiwalu : Katarzyna Zych i drużyna „Biedroneczki”.

Opracowała: A.Zych


Europejski Kodeks Walki z Rakiem - prelekcja

      Dnia 15 września 2015 roku o godz. 10.45 w naszej szkole odbyła się prelekcja nt. zdrowego stylu życia i walki z nowotworami prowadzona przez lek. onkolog Dorotę Ołowską. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie klas 4-6.

      Prowadząca opowiedziała zgromadzonym na sali sportowej dzieciom o przyczynach powstawania raka. Są to m.in.:
- palenie tytoniu i/lub przebywanie z osobą palącą
- picie alkoholu
- nieprawidłowe odżywianie
- brak aktywności fizycznej
- poparzenia promieniami UV (nadmiar słońca i opalanie w solarium).

      Palenie tytoniu zawartego w papierosach prowadzi do wydzielania się tlenku węgla, acetonu czy też ciężkich metali, które w organizmie człowieka wywołują najczęściej raka płuc.

      Ważną rzeczą w profilaktyce przeciwnowotworowej jest odpowiednie odżywianie się, utrzymanie prawidłowej masy ciała. Zalecane jest spożywanie roślin strączkowych, owoców i warzyw. W ciągu dnia powinno się zjadać 5 porcji witamin. Jeden owoc, warzywo lub szklanka soku odpowiada jednej porcji. Należy również zrezygnować z dużej ilości cukru. Jego nadmierne spożywanie skutkuje cukrzycą, otyłością, chorobami układu krążenia i nowotworami. Również spożywanie dużej ilości tłuszczu niekorzystnie wpływa na nasz organizm.

Aktywność fizyczna nie tylko buduje nasze mięśnie, ale także spala zbędne kalorie oraz przyczynia się do wydzielania ,,hormonów szczęścia" oraz dotlenia organizm. Zalecane jest uprawiać sport przynajmniej 30 minut dziennie.

Następnie pani doktor opowiedziała o tym, jak dbać o skórę. Należy oglądać znamiona i pieprzyki, gdyż mogą być pierwszą oznaką raka skóry.

Na sam koniec wybrano 4 osoby do krótkiego quizu, w którym nagrodami były drobne sprzęty sportowe m. in. piłki.

Apel był bardzo przydatny. Uczniowie mieli szansę poznać sposoby walki z rakiem.

                                                                                         O. Frąc

Opracowała: A.Zych


Wycieczka klas II i III do Sokołowa Podlaskiego

Dnia 9.09 2016 uczniowie klas II i III b pod opieką: p. Elżbiety Piwko, p. Ewy Ciesielskiej, p. Ewy Dybowskiej i p. Jolanty Dudek byli na wycieczce w Sokołowie Podlaskim na musicalu „ Piękna i Bestia” w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa.


      Urzekająca opowieść o losach Belli, została wzbogacona o nowe wątki i postaci. Spektakl dostarczył nam niezapomnianych wrażeń i wzruszeń. W mądry sposób opowiedział o istocie miłości. Konfrontując ją z takimi wartościami jak lęk, brak akceptacji inności czy próżność pokazał, że w każdym można dostrzec dobro i wrażliwość, a w życiu tak naprawdę najważniejsze jest to, co niewidoczne dla oczu...

Następnie wszyscy udali się na warsztaty plastyczne i taneczne prowadzone przez instruktorów SOK.


Opracowała: E. Ciesielska


5.09.2015r. – Narodowe Czytanie

      Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły włączyli się w Narodowe czytanie „Lalki” B. Prusa. W akcji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele i uczniowie. Naszą szkołę reprezentowali nauczyciele poloniści:
p. Katarzyna Kurowicka, p. Małgorzata Łach oraz uczniowie klasy VI: Ewelina Krzymowska, Marta Wyszomirska i Natalia Haas.

Opracowała: A.Zych


5.09.2015r. – Uroczystość patriotyczno-religijna w Treblince

      Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obchodach 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Treblince. Szkołę naszą reprezentował Poczet Sztandarowy wraz z panią dyrektor Grażyną Niemierką i opiekunami Ewą Dybowską i Ireną Rytel. Nie zabrakło też harcerzy i zuchów 40 DH wraz z druhną Hanną Ratyńską i opiekunką Agnieszką Zych.

Opracowała: A.Zych


1.09.2015r. – Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

      Rok szkolny rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele parafialnym.
      Podczas oficjalnej uroczystości, która miała miejsce w szkole, pani dyrektor Grażyna Niemierka przywitała wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli życząc im udanej i owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

Opracowała: A.Zych

 Aktualizacja strony:          23.01.2019

© Copyright 2013 Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim
Stronę napisał oraz administruje Andrzej Świstek kontakt an.sw@op.pl