Szkoła Podstawowa
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Kosowie Lackim
ul. Polna 1 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 7879010 szkolakos@wp.pl

Koło teatralne "Promyk"


Inicjatywa

W roku szkolnym 2015/2016 zrodził się pomysł założenia w naszej szkole koła teatralnego pod nazwą „ Promyk”. Należą do niego głównie uczniowie klas IV – VI, a opiekunem jest pani Agnieszka Steć współpracująca z innymi chętnymi nauczycielami.
      Pomysł zrodził się w wyniku refleksji nad edukacją teatralną dzieci i młodzieży. Jest w szkole pewna grupa uczniów, którzy są jakby stworzeni do występów na scenie, lubią podejmować tematy związane z wyjazdami na spektakle teatralne zarówno w czasie szkolnych, jak i rodzinnych wyjazdów. Są to uczniowie, którzy w sposób szczególny upodobali sobie spektakle muzyczne, co też bardzo współgra z zainteresowaniami opiekuna koła teatralnego.
      W roku szkolnym 2015/2016 grupa „ Promyk” zaprezentowała na scenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim musical pt. „ Romeo i Julia”, który cieszył się dużym zainteresowaniem w środowisku lokalnym.
      W roku szkolnym 2016/2017 były to „ Bajkowe jasełka”, które swoją premierę miały podczas spotkania opłatkowego szkół im. Jana Pawła II oraz Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Drohiczynie w dniu 11.01.2017r. Kolejny występ miał miejsce w M – GOK w Kosowie Lackim w dniu 15.01.2017r.
      Obecnie koło teatralne rozpoczyna pracę nad musicalem pt. „ Kopciuszek – opowieść o miłości”. Premiera zaplanowana jest pod koniec maja.
      Uważamy, że zwrócenie się w stronę sztuki, a w szczególności kontakt z teatrem zdecydowanie może zaspokoić rodzącą się wśród uczniów tęsknotę za innym światem, pełnym marzeń, uczuć i przeżyć z dala od ekranu komputera czy telewizora. Założyliśmy, że obcowanie z teatrem ukształtuje estetyczną wrażliwość i wpłynie pozytywnie na moralne postawy i zachowania uczestników koła teatralnego. Dlatego też innowację pedagogiczną realizowaną na zajęciach pozalekcyjnych i prowadzoną w formie koła teatralnego uważamy za jak najbardziej wskazaną i potrzebną, gdyż wypełni lukę w dotychczasowej ofercie zajęć pozalekcyjnych w szkole. Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz stwarza możliwość rozwijania zainteresowań dzieci, a w przyszłości ich aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
© Copyright 2013 Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim
ul. Polna 1 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 7879010
Stronę napisał oraz administruje Andrzej Świstek kontakt an.sw@op.pl